Als uw bestaande virtual appliance versie 22.09.X over een internetverbinding beschikt, kunt u de appliance online upgraden.

Voorwaarden

 • De vereisten die worden vermeld in Voorwaarden voor een online-upgrade van Workspace ONE Access worden geverifieerd.
 • Controleer of de virtual appliance is ingeschakeld en goed werkt.
 • In Workspace ONE Access 23.09 is de gebruikersinterface van de configuratiepagina voor de certificaatproxy voor mobiele SSO opnieuw ontworpen. Als u de instellingen voor VA-configuratie > Mobiele SSO > Android SSO-certificaatproxy in uw omgeving heeft ingeschakeld, wordt u tijdens de upgrade gevraagd om de volgende certificaatproxyinstellingen bij te werken.
  • Aantal load balancers. Voer het aantal load balancers in tussen de CertProxy-service en de Workspace ONE Access-instantie of voer 0 in als een load balancer niet wordt gebruikt.
  • Headernaam voor load balancer van client-IP (externe IP-bron). Dit is de bron die wordt gebruikt om het IP-adres van de CertProxy-instantie van de HTTP-aanvraag te verkrijgen. De waarde kan de header X-forwarded-For of X-Real-Ip zijn. Als het aantal load balancers 0 is, wordt de externe IP-bron automatisch ingesteld op Extern adres aanvragen.
  • De toestemmingslijst met IP-adressen van de CertProxy-instantie waarvan verificatieaanvragen kunnen worden geaccepteerd. De huidige IP-adresconfiguratie is vooraf ingevuld. U kunt wijzigingen aanbrengen of op Enter klikken om de huidige configuratie te behouden. Als u de toestemmingslijst wilt wijzigen, voert u IP-adressen van CertProxy-instanties in, gescheiden door een puntkomma, in CIDR-indeling, subnetindeling met spatie als scheidingsteken, of als één IP.
   Belangrijk: Als het aantal load balancers 0 is en de CertProxy-bestemming is ingesteld op localhost, moet u het IP-adres van de localhost toevoegen aan de lijst met IP-adressen op de toestemmingslijst. Dit is doorgaans 127.0.0.1.

Procedure

 1. Meld u als rootgebruiker aan op de bestaande virtual appliance van Workspace ONE Access.
 2. Voer de volgende updatemgr.hzn-opdracht uit.
  /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzn updateinstaller
 3. Voer de volgende opdracht uit om te controleren of er een online-upgrade is.
  /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzn check
 4. Voer de volgende opdracht uit om de appliance bij te werken.
  /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzn update
  1. Als de CertProxy-service is ingeschakeld, moeten de volgende instellingen worden bijgewerkt.
   1. Please provide number of load balancers between CertProxy and Access instance:
    Opmerking: Als u geen load balancer gebruikt, voert u 0 in als waarde. Wanneer u 0 invoert, wordt de volgende CertProxy-vraag niet weergegeven.
   2. Please provide client IP load balancer header name (x-forwrded-for/x-real-ip):
   3. Please provide list of CertProxy instance IP addresses, separated by a semicolon, either in CIDR format, subnet format delimited by a space, or as a single IP:
    Belangrijk: Als het aantal load balancers 0 is en de CertProxy-bestemming is ingesteld op localhost, moet u het IP-adres van de localhost toevoegen aan de lijst met IP-adressen op de toestemmingslijst. Dit is doorgaans 127.0.0.1.
  2. Wanneer 'Would like to execute script /usr/local/horizon/update/reindexingIndices.hzn?' wordt gevraagd, voert u y in wanneer u het eerste knooppunt in een cluster upgradet. Wanneer u de andere knooppunten in het cluster upgradet, voert u n in.
   Voor een upgrade met één knooppunt is de instelling standaard y.
 5. Voer de updatemgr.hzn check-opdracht opnieuw uit om te controleren of er geen nieuwere update bestaat.
  /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzn check
 6. Start de virtual appliance opnieuw.
  reboot
 7. Controleer de versie van de bijgewerkte appliance.
  vamicli version --appliance
  De nieuwe versie wordt weergegeven.
 8. Nadat u alle knooppunten in uw Workspace ONE Access-implementatie heeft geüpgraded, gebruikt u het diagnostische dashboard om de status van systeeminformatie te bewaken.
  1. Meld u aan bij de Workspace ONE Access-console.
  2. Selecteer Bewaken > Herstellingsvermogen om het dashboard voor diagnose te openen.
  3. Als uw implementatie uit meer dan één Workspace ONE Access-appliance bestaat, selecteert u de appliance die u wilt bewaken.
  4. Controleer de status van de verschillende services.
   Bijvoorbeeld: om de status van de OpenSearch-service te controleren, bekijkt u de sectie Ingebouwde componenten en controleert u of de waarden voor de OpenSearch-items zijn zoals verwacht. Om die reden is de waarde voor OpenSearch - Status Groen, is de informatie over de clusterknooppunten nauwkeurig, enzovoort.

resultaten

De upgrade is voltooid.

Zie Configuratie na de upgrade van Workspace ONE Access voor taken die mogelijk na de upgrade naar 23.09 moeten worden uitgevoerd.