Na uw upgrade naar VMware Identity Manager 3.3.1 moet u mogelijk bepaalde instellingen configureren.

Log4j-configuratiebestanden

Als log4j-configuratiebestanden in een VMware Identity Manager-instantie zijn bewerkt, worden nieuwe versies van de bestanden niet automatisch geïnstalleerd tijdens de upgrade. Na de upgrade werken de logboeken die worden beheerd door deze bestanden, echter niet.

Dit probleem oplossen:

  1. Meld u aan op de virtual appliance.
  2. Zoek naar log4j-bestanden met het achtervoegsel .rpmnew.

    find / -name "**log4j.properties.rpmnew"

  3. Kopieer, voor elk gevonden bestand, het nieuwe bestand naar het bijbehorende oude log4j-bestand zonder het achtervoegsel .rpmnew.