Voer deze vereiste taken uit voordat u de virtual appliance van VMware Identity Manager online upgradet.

 • Controleer of er ten minste 4 GB schijfruimte vrij is op de primaire rootpartitie van de virtual appliance.
 • Maak een momentopname van uw virtual appliance om de volledige status van de virtual appliance vast te leggen voordat u een update uitvoert.

  Raadpleeg de handleiding vSphere Virtual Machine Administration voor meer informatie over het maken van momentopnamen.

 • Als u de rol db_owner in de Microsoft SQL-database heeft ingetrokken, zoals is beschreven in de 3.3-versie van de handleiding VMware Identity Manager voor Linux installeren en configureren, moet u deze weer toevoegen voordat u de upgrade uitvoert, anders mislukt de upgrade.

  Wijs de rol db_owner toe aan dezelfde gebruiker die tijdens de installatie is gebruikt:

  1. Meld u aan op Microsoft SQL Server Management Studio als een gebruiker met de rechten van een systeembeheerder.
  2. Maak verbinding met de database-instantie voor VMware Identity Manager.
  3. Geef de volgende opdrachten op.

   Als u de Windows-verificatiemodus gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:

   USE <saasdb>;
   ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER <domain\username>; GO 
   						 

   Zorg ervoor dat u <saasdb> vervangt door uw databasenaam en <domain\username> door het domein en de gebruikersnaam.

   Als u de SQL Server-verificatiemodus gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:
   USE <saasdb>;
   ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER <loginusername>; GO 
   						 

   Zorg ervoor dat u <saasdb> vervangt door uw databasenaam en <loginusername> door de relevante gebruikersnaam.

 • Maak de nodige momentopnamen.
  • Maak een momentopname van elke VMware Identity Manager-appliance in uw implementatie.
  • Maak een momentopname of back-up van de externe database als u een externe Microsoft SQL-database gebruikt.
 • Controleer of de virtual appliance vapp-updates.vmware.com kan omzetten en bereiken op poort 80 en 443 via HTTP.
 • Als er een HTTP-proxyserver is vereist voor uitgaande HTTP-toegang, moet u de instellingen van de proxyserver voor de virtual appliance configureren. Zie Proxyserverinstellingen voor de VMware Identity Manager-appliance configureren.
 • Bevestig dat aan de vereisten voor SSL-certificaten wordt voldaan.

  Als u VMware Identity Manager met VMware vRealize Automation 8.1 gebruikt, configureert u SSL-certificaten volgens de instructies in Multitenancy met tenant in hostnaam met vRealize Automation 8.1 inschakelen.