U kunt het script updateoffline.hzn gebruiken om een offline-upgrade van de virtual appliance van VMware Identity Manager uit te voeren. Download het offline-upgradepakket van de productdownloadpagina van VMware Identity Manager voor gebruik met het script.

Het script controleert of het upgradepakket overeenkomt met het product. Bijvoorbeeld: als u de virtual appliance van de VMware Identity Manager-service upgradet en u het upgradepakket van de connector gebruikt in plaats van het upgradepakket van de service, resulteert het script in een foutmelding.

Procedure

 1. Zoek het script updateoffline.hzn .

  Het script is beschikbaar in het volgende pad:

  /usr/local/horizon/update/updateoffline.hzn

 2. Als u de upgradeversie wilt instellen op 3.3.2, voert u de volgende opdracht uit.
  /usr/local/horizon/update/configureupdate.hzn manifest --set-version 3.3.1.0
 3. Download het offline-upgradepakket voor VMware Identity Manager, identity-manager-3.3.2.0-15951611-updaterepo.zip, van de productdownloadpagina voor VMware Identity Manager op my.vmware.com.
  De aanbevolen locatie voor het opslaan van het bestand is /var/tmp.
 4. Voer het script updateoffline.hzn uit als rootgebruiker en start opnieuw op nadat u de upgrade heeft uitgevoerd.
  /usr/local/horizon/update/updateoffline.hzn [-r] -f upgradebestandspad

  Bijvoorbeeld: /usr/local/horizon/update/updateoffline.hzn -f /var/tmp/identity-manager-3.3.2.0-15951611-updaterepo.zip

  -f upgradebestandspad Upgrade de appliance met upgradebestandspad. upgradebestandspad moet een absoluut pad zijn. Vereist
  -r Opnieuw opstarten na de upgrade. Optioneel
  -h Het scriptgebruik weergeven. Optioneel
 5. Als de prompt The product RID matches so continue (De product-RID komt overeen, ga verder) wordt weergegeven, drukt u op Enter om door te gaan.
 6. Als u niet de optie - r met het script heeft gebruikt, start u de virtual appliance opnieuw nadat de upgrade is voltooid.
  reboot