Als u een migratie hebt uitgevoerd van VMware vRealize Automation 7.x naar VMware Identity Manager 3.3.4 of een NSX-T-implementatie hebt geüpgraded naar VMware Identity Manager 3.3.4 en uw implementatie een externe VMware Identity Manager Linux Connector bevat, kunt u uw externe Linux Connector migreren naar een externe VMware Identity Manager 3.3.4 Windows Connector.

Om te migreren, downloadt u het migratiepakket van My VMware naar elke instantie van de externe Linux-connector en voert u het migratiescript generateClusterFile.sh uit. Het script slaat de configuratie-informatie van de Linux-connector op in het configuratiepakketbestand cluster-hostname-conn-timestamp.enc. Vervolgens kopieert u elk configuratiepakketbestand naar een afzonderlijke Windows-host en installeert u een nieuwe Windows-connectorinstantie met behulp van het configuratiepakketbestand.

Voer deze procedure uit voor elke instantie van een externe Linux-connector die u wilt migreren.

Voorwaarden

 • Als u naast wachtwoordverificatie nog andere verificatiemethoden hebt geconfigureerd op de externe Linux-connector, noteert u de verificatieadapterconfiguraties. Tijdens de migratie van de connector wordt alleen de wachtwoordverificatieadapter gemigreerd. Nadat u de connector hebt gemigreerd naar de nieuwe Windows-connector, moet u de andere verificatieadapters opnieuw configureren.
 • Download het pakket cluster-support.tgz cluster-migration van de downloadpagina voor VMware Identity Manager 3.3.4 op My VMware naar de virtual appliance van de Linux-connector. Sla het bestand onder de directory /root op.
 • Bereid een Windows-server voor op de nieuwe, externe Windows-connector. Zie Systeemvereisten voor VMware Identity Manager Connector (Windows) in VMware Identity Manager Connector 2018.8.1.0 (Windows) installeren en configureren.
 • Download het installatieprogramma voor VMware Identity Manager Connector 3.3.4 (Windows) van de downloadpagina voor VMware Identity Manager 3.3.4 op My VMware naar de Windows-server die u hebt voorbereid voor de externe Windows-connector.

Procedure

 1. Meld u aan op de virtual appliance van de Linux-connector als rootgebruiker.
 2. Voer een opdracht uit in de directory waarin u het bestand cluster-support.tgz hebt opgeslagen, en voer een opdracht zoals de volgende uit om het bestand te decomprimeren.
  tar xvfz cluster-support.tgz
  De opdracht extraheert twee bestanden, waarvan er één het bestand generateClusterFile.sh is.
 3. Voer het script generateClusterFile.sh uit met de volgende opdracht die ook een wachtwoord maakt.
  ./generateClusterFile.sh password

  Vervang wachtwoord door een wachtwoord van ten minste acht tekens dat ten minste één speciaal teken, hoofdletter en kleine letter bevat. U hebt het wachtwoord later nodig om de configuratie van de externe Linux-connector te migreren naar de desbetreffende externe Windows-connector.

  De opdracht maakt cluster-hostname-conn-timestamp.enc, een versleuteld bestand dat de configuratie-informatie van de externe Linux-connector bevat.
 4. Kopieer het bestand cluster-hostname-conn-timestamp.enc van de virtual appliance van de Linux-connector naar de Windows-server.
  Belangrijk: Gebruik een beveiligde methode, zoals Secure File Transfer Protocol (SFTP), om het configuratiebestand van de ene server naar de andere over te dragen, omdat het bestand gevoelige informatie bevat.

  Omwille van de beveiliging verwijdert u ook het configuratiebestand van zowel de oude als de nieuwe servers nadat de migratie is voltooid en verwijdert u oude implementaties die niet meer nodig zijn. Zie Migratiegerelateerde stappen uitvoeren bij het configureren van de externe op Windows-gebaseerde connector.

 5. Zie Migratiegerelateerde stappen uitvoeren bij het configureren van de externe op Windows-gebaseerde connector voor informatie over het uitvoeren van migratiegerelateerde stappen tijdens het installeren en configureren van de externe Windows-connector.