Upgrade mislukt met de fout 'Update van de configuratie voor de certificaatverificatie vereist'.

Probleem

Wanneer u probeert te upgraden naar VMware Identity Manager 3.3.4, wordt het volgende foutbericht weergegeven en wordt de upgrade afgebroken.

Vóór de upgrade is een update van de configuratie voor de certificaatverificatie vereist voor tenant <tenantNaam>. Controle voorafgaand aan update is mislukt. Upgrade wordt afgebroken.

Oorzaak

Dit probleem treedt op als certificaten voor de CertificateAuthAdapter voor het laatst zijn toegevoegd of bijgewerkt vóór versie 3.0.

Oplossing

  1. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-console.
  2. Navigeer naar Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen.
  3. Klik op de koppeling in de kolom Werker op de pagina Connectoren.
  4. Klik op het tabblad Verificatieadapters en klik vervolgens op CertificateAuthAdapter.
  5. Klik in de sectie Geüploade CA-certificaten op de rode X om het certificaat te verwijderen.
  6. Klik op Opslaan.
  7. Klik in de sectie CA-certificaten op root- en gemiddeld niveau op Bestand selecteren om het certificaat opnieuw toe te voegen.
  8. Klik op Opslaan.
  9. Ga terug naar de console van de virtual appliance en voer de upgradeopdrachten opnieuw uit.