Bekijk de foutlogboeken om fouten die tijdens de upgrade zijn opgetreden, te verhelpen. Foutlogboeken van de upgrade staan in de directory /opt/vmware/var/log.

Probleem

Wanneer de upgrade is voltooid, start VMware Identity Manager niet en worden fouten in de foutlogboeken weergegeven.

Oorzaak

Fouten tijdens de upgrade.

Oplossing

  1. Meld u aan op de virtual appliance van VMware Identity Manager.
  2. Open het bestand /opt/vmware/var/log/update.log en bekijk de foutberichten.
  3. Open het bestand /opt/vmware/var/log/vami/updatecli.log en bekijk de foutberichten.
  4. Verhelp de fouten en voer de upgrade-opdracht opnieuw uit. De upgrade-opdracht gaat verder vanaf het punt waarop deze is gestopt.
    Opmerking: U kunt ook terugkeren naar een momentopname en de upgrade opnieuw uitvoeren.