Voer deze vereiste taken uit voordat u de virtual appliance van VMware Identity Manager online upgradet.

 • Maak een momentopname van uw virtual appliance om de volledige status van de virtual appliance vast te leggen voordat u een update uitvoert.

  Raadpleeg de handleiding vSphere Virtual Machine Administration voor meer informatie over het maken van momentopnamen.

 • Als u de rol db_owner in de Microsoft SQL-database heeft ingetrokken, zoals is beschreven in de 3.3-versie van de handleiding VMware Identity Manager voor Linux installeren en configureren, moet u deze weer toevoegen voordat u de upgrade uitvoert, anders mislukt de upgrade.

  Wijs de rol db_owner toe aan dezelfde gebruiker die tijdens de installatie is gebruikt:

  1. Meld u aan op Microsoft SQL Server Management Studio als een gebruiker met de rechten van een systeembeheerder.
  2. Maak verbinding met de database-instantie voor VMware Identity Manager.
  3. Geef de volgende opdrachten op.

   Als u de Windows-verificatiemodus gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:

   USE <saasdb>;
   ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER <domain\username>; GO 
   						 

   Zorg ervoor dat u <saasdb> vervangt door uw databasenaam en <domain\username> door het domein en de gebruikersnaam.

   Als u de SQL Server-verificatiemodus gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:
   USE <saasdb>;
   ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER <loginusername>; GO 
   						 

   Zorg ervoor dat u <saasdb> vervangt door uw databasenaam en <loginusername> door de relevante gebruikersnaam.

 • Maak de nodige momentopnamen.
  • Maak een momentopname van elke VMware Identity Manager-appliance in uw implementatie.
  • Maak een momentopname of back-up van de externe database als u een externe Microsoft SQL-database gebruikt.
 • Controleer of de virtual appliance vapp-updates.vmware.com kan omzetten en bereiken op poort 80 en 443 via HTTP.
 • Als er een HTTP-proxyserver is vereist voor uitgaande HTTP-toegang, moet u de instellingen van de proxyserver voor de virtual appliance configureren. Zie Proxyserverinstellingen voor de VMware Identity Manager-appliance configureren.
 • Bevestig dat aan de vereisten voor SSL-certificaten wordt voldaan.

  Als u VMware Identity Manager met VMware vRealize Automation 8.3 gebruikt, configureert u SSL-certificaten volgens de instructies in Multitenancy met tenant in hostnaam met vRealize Automation 8.3 inschakelen.

 • Controleer of er minstens 10 GB vrije schijfruimte (/dev/sda) beschikbaar is op de virtual appliance.
 • Zorg ervoor dat is voldaan aan de vereisten voor de directoryruimte voor een online-upgrade.
  Tabel 1. Vereisten voor de directoryruimte voor het upgraden van 3.3.1 of 3.3.2 naar 3.3.4
  Directory Minimale beschikbare ruimte
  / 2 GB
  /var 3GB
  Opmerking: Als u het bestand dualbootupdate.tar.gz downloadt naar de directory /var, is minimaal 7 GB beschikbare ruimte vereist.
  Directory waar u het bestand dualbootupdate.tar.gz downloadt, indien van toepassing 7 GB

  U moet het bestand dualbootupdate.tar.gz downloaden als u van plan bent een offline-upgrade uit te voeren met behulp van vRealize Suite Lifecycle Manager.

  Tabel 2. Vereisten voor de directoryruimte voor het upgraden van 3.3.3 naar 3.3.4
  Directory Minimale beschikbare ruimte
  / 4 GB
 • Als u een directe upgrade van VMware Identity Manager 3.3.1 of 3.3.2 uitvoert, downloadt u de VMware Identity Manager Service Virtual Appliance Dual Boot Update van de downloadpagina voor VMware Identity Manager 3.3.4 op my.vmware.com en slaat u het bestand op in een directory in de virtual VMware Identity Manager-appliance.

  VMware Identity Manager 3.3.3 schakelt van het besturingssysteem SUSE Linux Enterprise Server (SLES) naar het besturingssysteem VMware Photon™. Daarom gebruikt VMware Identity Manager 3.3.3 al Photon, maar 3.3.1 en 3.3.2 nog niet. De download van de VMware Identity Manager Service Virtual Appliance Dual Boot Update bevat het bestand dualbootupdate.tar.gz, dat het Photon-besturingssysteem en de bijbehorende pakketten bevat. Het upgradeproces gebruikt het bestand dualbootupdate.tar.gz wanneer u het besturingssysteem migreert van SLES naar Photon.