U kunt het script updateoffline.hzn gebruiken om een offline-upgrade van de virtual appliance van VMware Identity Manager uit te voeren. Download het offline-upgradepakket van de productdownloadpagina van VMware Identity Manager voor gebruik met het script.

Het script controleert of het upgradepakket overeenkomt met het product. Bijvoorbeeld: als u de virtual appliance van de VMware Identity Manager-service upgradet en u het upgradepakket van de connector gebruikt in plaats van het upgradepakket van de service, resulteert het script in een foutmelding.

Voorwaarden

Zorg ervoor dat u voldoet aan de vereisten die worden beschreven in Voorwaarden voor offline-upgrade

Procedure

 1. Zoek het script updateoffline.hzn .

  Het script is beschikbaar in het volgende pad:

  /usr/local/horizon/update/updateoffline.hzn

 2. Als u de upgradeversie wilt instellen op 3.3.4, moet u de juiste opdracht uitvoeren die volgt, afhankelijk van de versie van VMware Identity Manager die u upgradet.
  /usr/local/horizon/update/configureupdate.hzn manifest --set-version 3.3.1.0

  of

  /usr/local/horizon/update/configureupdate.hzn manifest --set-version 3.3.2.0

  of

  /usr/local/horizon/update/configureupdate.hzn manifest --set-version 3.3.3.0
 3. Download de juiste versie van het offline-upgradepakket voor VMware Identity Manager, afhankelijk van de methode die u gebruikt om VMware Identity Manager te upgraden.

  De downloads zijn beschikbaar op de respectievelijke productdownloadpagina (VMware Identity Manager of VMware vRealize Suite Lifecycle Manager ) op my.vmware.com.

  Upgrademethode Pakketnaam en bestandsnaam
  Standaardupgrademethode Offline-upgradepakket voor VMware Identity Manager dat het bestand identity-manager-3.3.4.0-17498518-updaterepo.zip bevat.
  Upgraden met vRealize Suite Lifecycle Manager Offline-upgradepakket voor VMware Identity Manager voor LCM dat het bestand identity-manager-3.3.4.0-17498518-updaterepo-lcm.tar.gz.zip bevat.

  Dit bestand bevat nog een bestand: dualbootupdate.tar.gz. Als u deze upgrademethode gebruikt, voert u het script updateoffline.hzn uit op het bestand dualbootupdate.tar.gz.

  De aanbevolen locatie voor het opslaan van het bestand is /var/tmp.
 4. Voer het script updateoffline.hzn uit als rootgebruiker en start opnieuw op nadat u de upgrade heeft uitgevoerd.
  /usr/local/horizon/update/updateoffline.hzn [-r] -f upgradebestandspad

  Bijvoorbeeld: /usr/local/horizon/update/updateoffline.hzn -f /var/tmp/identity-manager-3.3.4.0-17498518-updaterepo.zip

  -f upgradebestandspad Upgrade de appliance met upgradebestandspad. upgradebestandspad moet een absoluut pad zijn. Vereist
  -r Opnieuw opstarten na de upgrade. Optioneel
  -h Het scriptgebruik weergeven. Optioneel
  U wordt gevraagd om de locatie van het bestand dualbootupdate.
 5. Als u 3.3.1 of 3.3.2 upgradet, voert u de locatie van het bestand dualbootupdate in. Standaard is dit /dualbootupdate.tar.gz.
  Opmerking: VMware Identity Manager 3.3.3 gebruikt al Photon, maar 3.3.1 en 3.3.2 niet. Daarom hoeft u alleen de locatie van het bestand dualbootupdate als parameter op te nemen bij het upgraden van 3.3.1 of 3.3.2.
 6. Als de prompt The product RID matches so continue (De product-RID komt overeen, ga verder) wordt weergegeven, drukt u op Enter om door te gaan.
 7. Als u niet de optie - r met het script heeft gebruikt, start u de virtual appliance opnieuw nadat de upgrade is voltooid.
  reboot