Na uw upgrade naar VMware Identity Manager 3.3.5 moet u mogelijk bepaalde instellingen configureren.

Multitenancy met vRealize Automation 8.4 inschakelen

U kunt multitenancy inschakelen als VMware Identity Manager 3.3.5 is geïmplementeerd met vReallize Automation 8.4. Zie Multitenancy met tenant in hostnaam met vRealize Automation 8.4 inschakelen.

Log4j-configuratiebestanden

Als log4j-configuratiebestanden in een VMware Identity Manager-instantie zijn bewerkt, worden nieuwe versies van de bestanden tijdens de upgrade niet automatisch geïnstalleerd. Na de upgrade werken de logboeken die worden beheerd door deze bestanden, echter niet.

Dit probleem oplossen:

  1. Meld u aan op de virtual appliance.
  2. Zoek naar log4j-bestanden met het achtervoegsel .rpmnew.

    find / -name "**log4j.properties.rpmnew"

  3. Kopieer, voor elk gevonden bestand, het nieuwe bestand naar het bijbehorende oude log4j-bestand zonder het achtervoegsel .rpmnew.

Upgraden van 3.3.4 met Kerberos-verificatieadapter geconfigureerd

Als u VMware Identity Manager upgradet van 3.3.4 naar 3.3.5 en de Kerberos-adapter hebt geconfigureerd, maakt u na de upgrade de koppeling van de connector los van het domein en koppelt u de connector opnieuw aan het domein.