Voer deze vereiste taken uit voordat u de virtual appliance van VMware Identity Manager offline upgradet.

 • Voer de stappen in https://kb.vmware.com/s/article/83587 uit om potentieel netwerkverlies te voorkomen.
 • Maak een momentopname van uw virtual appliance om de volledige status van de virtual appliance vast te leggen voordat u een update uitvoert.

  Raadpleeg de handleiding vSphere Virtual Machine Administration voor meer informatie over het maken van momentopnamen.

 • Als u een directe upgrade vanaf VMware Identity Manager 3.3.2 uitvoert, sluit u het gehele Elasticsearch-cluster af door het commando service elasticsearch stop op elk knooppunt uit te voeren.

  Door het gehele Elasticsearch-cluster af te sluiten, kan de Elasticsearch-versie worden geüpgraded, terwijl niet-overeenkomende versies niet kunnen worden uitgevoerd.

 • Als u de rol db_owner in de Microsoft SQL-database heeft ingetrokken, zoals is beschreven in de 3.3-versie van de handleiding VMware Identity Manager voor Linux installeren en configureren, moet u deze weer toevoegen voordat u de upgrade uitvoert, anders mislukt de upgrade.
  1. Meld u aan op Microsoft SQL Server Management Studio als een gebruiker met de rechten van een systeembeheerder.
  2. Maak verbinding met de database-instantie voor VMware Identity Manager.
  3. Geef de volgende opdrachten op.

   Als u de Windows-verificatiemodus gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:

   USE <saasdb>;
   ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER <domain\username>; GO 
   						 

   Zorg ervoor dat u <saasdb> vervangt door uw databasenaam en <domain\username> door het domein en de gebruikersnaam.

   Als u de SQL Server-verificatiemodus gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:
   USE <saasdb>;
   ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER <loginusername>; GO 
   						 

   Zorg ervoor dat u <saasdb> vervangt door uw databasenaam en <loginusername> door de relevante gebruikersnaam.

 • Maak de nodige momentopnamen.
  • Maak een momentopname van elke VMware Identity Manager-appliance in uw implementatie.
  • Maak een momentopname of back-up van de externe database als u een externe Microsoft SQL-database gebruikt.
 • Bevestig dat aan de vereisten voor SSL-certificaten wordt voldaan.

  Als u VMware Identity Manager met VMware vRealize Automation 8.3 gebruikt, configureert u SSL-certificaten volgens de instructies in Multitenancy met tenant in hostnaam met vRealize Automation 8.4 inschakelen.

 • Als u een upgrade uitvoert met behulp van het script updateoffline.hzn en uw implementatie een proxyserver bevat, schakelt u de proxyserver uit.

  De manier waarop u de proxyserver uitschakelt, is afhankelijk van het onderliggende besturingssysteem. VMware Identity Manager 3.3.2 gebruikt het besturingssysteem SUSE Linux Enterprise Server (SLES), dat het hulpprogramma YaST bevat. VMware Identity Manager 3.3.3 en hoger gebruikt het besturingssysteem Photon, dat het hulpprogramma YaST niet bevat.

  Als u upgradet vanaf 3.3.2, gebruikt u het hulpprogramma YaST als volgt:
  Schakel de proxyserver uit vanaf de opdrachtregel.
  1. Voer de volgende opdracht uit.
   yast2

   Het dialoogvenster YaST2 Control Center wordt geopend.

  2. Selecteer Network services (Netwerkservices).
  3. Selecteer Proxy.

   Het dialoogvenster Proxy Configuration (Proxyconfiguratie) wordt geopend.

  4. Schakel het selectievakje Enable proxy (Proxy inschakelen) uit, indien ingeschakeld.
  5. Sluit het hulpprogramma YaST2.

   Schakel de proxyserver opnieuw in nadat de upgrade is voltooid.

  Als u upgradet vanaf 3.3.3 of .3.3.4, voert u de volgende stappen uit.
  Schakel de proxyserver uit via de beheerconsole.
  1. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-console en navigeer naar de pagina Appliance-instellingen > VA-configuratie.
  2. Klik op Configuratie beheren, meld u aan met het wachtwoord van de admingebruiker en klik op Proxyconfiguratie.
  3. Schakel Proxy uit.
  4. Klik op Opslaan.
 • Controleer of er minstens 10 GB vrije schijfruimte (/dev/sda) beschikbaar is op de virtual appliance.
 • Zorg ervoor dat is voldaan aan de vereisten voor de directoryruimte voor een offline-upgrade.
  Tabel 1. Vereisten voor de directoryruimte voor het direct upgraden van 3.3.2 naar 3.3.5
  Directory Minimale beschikbare ruimte
  / 2 GB
  /var 3GB
  Opmerking: Als u het bestand dualbootupdate.tar.gz downloadt naar de directory /var, is minimaal 7 GB beschikbare ruimte vereist.
  Directory waar u het bestand dualbootupdate.tar.gz downloadt, indien van toepassing 7 GB

  U moet het bestand dualbootupdate.tar.gz downloaden als u van plan bent een offline-upgrade uit te voeren met behulp van vRealize Suite Lifecycle Manager.

  Tabel 2. Vereisten voor de directoryruimte voor het upgraden van 3.3.3 of 3.3.4 naar 3.3.5
  Directory Minimale beschikbare ruimte
  / 4 GB
 • Als u een directe upgrade van VMware Identity Manager 3.3.2 uitvoert, downloadt u de VMware Identity Manager Service Virtual Appliance Dual Boot Update van de productdownloadpagina voor VMware Identity Manager 3.3.5 op my.vmware.com en slaat u het bestand op in een directory in de virtual VMware Identity Manager-appliance.

  VMware Identity Manager 3.3.3 schakelt van het besturingssysteem SUSE Linux Enterprise Server (SLES) naar het besturingssysteem VMware Photon™. Daarom gebruiken VMware Identity Manager 3.3.3 en 3.3.4 al Photon, maar 3.3.2 niet. De download van de VMware Identity Manager Service Virtual Appliance Dual Boot Update bevat het bestand dualbootupdate.tar.gz, dat het Photon-besturingssysteem en de bijbehorende pakketten bevat. Het upgradeproces gebruikt het bestand dualbootupdate.tar.gz wanneer u het besturingssysteem migreert van SLES naar Photon.