Upgrade de knooppunten in uw VMware Identity Manager-cluster één voor één. Tijdens de upgrade kunt u enige uitvaltijd verwachten en u dient de timing van uw upgrade goed te plannen.

Belangrijk: Wanneer VMware Identity Manager met vRealize Suite Lifecycle Manager is geïmplementeerd, wordt het aanbevolen om alle levenscyclusbewerkingen uit te voeren, inclusief een VMware Identity Manager-upgrade met behulp van vRealize Suite Lifecycle Manager. Zie de handleiding over Installatie, upgrade en beheer van vRealize Suite Lifecycle Manager 8.4 met name het onderwerp VMware Identity Manager upgraden.

De manier waarop load balancing in uw VMware Identity Manager-implementatie is geïmplementeerd kan variëren, wat van invloed is op de procedures die u uitvoert.

Opmerking: Wat betreft load balancing kunt u de referenties in de documentatie overwegen waarbij VMware Workspace ONE Access en VMware Identity Manager inwisselbaar zijn.

Zie voor algemene informatie over load balancing de 3.3-versie van de handleiding VMware Identity Manager voor Linux installeren en configureren, met onder meer het onderwerp Een load balancer of reverse proxy gebruiken om externe toegang tot VMware Identity Manager in te schakelen.

Voor informatie over load balancing die specifiek is voor VMware NSX-T™ of VMware NSX® voor vSphere®, bekijkt u de overeenkomstige documentatie voor VMware Validated Design™ die volgt voor richtlijnen.

Voorwaarden

Zorg ervoor dat aan de clustervereisten is voldaan. Zie Certificaatvereisten voor cluster

Procedure

 1. Maak momentopnamen van de database en de VMware Identity Manager-knooppunten.
 2. Verwijder de betreffende knooppunten uit de load balancer, afhankelijk van het type database.
  • Interne PostgreSQL-database. Verwijder de replicaknooppunten van de load balancer terwijl het hoofdknooppunt van de database intact blijft.
  • Microsoft SQL-database. Verwijder alle knooppunten, behalve het knooppunt van de load balancer.
 3. Als u upgradet met VMware vRealize Suite Lifecycle Manager, schakelt u de -statuscontroles op de load balancer uit.
 4. Werk het knooppunt bij dat nog met de load balancer is verbonden.
  Volg de procedure voor een online of offline upgrade, zoals wordt beschreven in VMware Identity Manager online upgraden of VMware Identity Manager offline upgraden.
  Belangrijk: Tijdens de upgradeprocedure kunt u enige uitvaltijd verwachten.
 5. Nadat het knooppunt is bijgewerkt, laat u de verbinding met de load balancer in stand.
  De verbinding zorgt ervoor dat de VMware Identity Manager-service beschikbaar is terwijl u de andere knooppunten bijwerkt.
 6. Werk de andere knooppunten een voor een bij.
 7. Nadat alle knooppunten zijn bijgewerkt, voegt u ze weer toe aan de load balancer.
 8. Nadat u alle knooppunten in uw VMware Identity Manager-implementatie hebt geüpgraded, gebruikt u het diagnostische dashboard om de status van systeeminformatie te bewaken.
  1. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-console.
  2. Selecteer Dashboard > Dashboard voor diagnosesysteem.
  3. Als uw implementatie uit meer dan één VMware Identity Manager-appliance bestaat, selecteert u de appliance die u wilt bewaken.
  4. Controleer de status van de verschillende services.
   Bijvoorbeeld: om de status van de Elasticsearch-service te controleren, bekijkt u het gedeelte Ingebouwde componenten en controleert u of de waarden voor de Elasticsearch-items zoals verwacht zijn. Om die reden is de waarde voor Elasticsearch - Status Groen, is de informatie over de clusterknooppunten nauwkeurig, enzovoort.