Om de connector te implementeren, installeert u de virtual appliance van de connector in vCenter Server met behulp van vSphere Web Client, schakelt u deze in en activeert u deze met de activeringscode die u in de VMware Identity Manager-console heeft gegenereerd.

Voorwaarden

 • Download het OVA-bestand van de connector via de VMware Identity Manager-productpagina op my.vmware.com.
 • Open de vSphere Web Client in Firefox of Chrome. Implementeer het OVA-bestand niet met behulp van Internet Explorer.
 • Zoek de DNS-records en de hostnaam die u voor uw appliance wilt gebruiken.
  Opmerking: Als u van plan bent om Kerberos-verificatie in te stellen, moet de hostnaam van de connector overeenkomen met het Active Directory-domein waaraan de connector wordt toegevoegd. Bijvoorbeeld: als het Active Directory-domein sales.example.com is, moet de hostnaam van de connector connectorhost.sales.example.com zijn.

  Als u geen hostnaam kunt toewijzen die overeenkomt met de structuur van het Active Directory-domein, moet u de connector en Active Directory handmatig configureren. Zie de Knowledge Base voor meer informatie.

Procedure

 1. Klik in de vSphere Web Client met de rechtermuisknop op elk inventarisobject waarin een virtual machine kan worden geïmplementeerd, zoals een host, cluster of map, en selecteer OVF-sjabloon implementeren.
 2. Volg de wizard OVF-sjabloon implementeren om de VMware Identity Manager Connectorsjabloon te implementeren.
  1. Selecteer Lokaal bestand op de pagina Sjabloon selecteren, klik op Bladeren om het gedownloade OVA-bestand voor de connector te selecteren en klik op Volgende.
  2. Voer op de pagina Naam en locatie selecteren een unieke naam in voor de virtual appliance van de connector, selecteer een datacenter of map als de implementatielocatie en klik op Volgende.
  3. Selecteer op de pagina Een bron selecteren de host, het cluster, de resourcepool of vApp waar u de virtual appliance van de connector wilt uitvoeren en klik op Volgende.
  4. Bekijk de gegevens van de connectorsjabloon op de pagina Details controleren en klik op Volgende.
  5. Lees en accepteer de licentieovereenkomst op de pagina Licentieovereenkomsten accepteren en klik vervolgens op Volgende.
  6. Selecteer op de pagina Opslag selecteren de gegevensopslag of het gegevensopslagcluster waarin u de bestanden van de virtual appliance wilt opslaan en klik vervolgens op Volgende.
   Selecteer de indeling van de virtuele disk voor de bestanden. Selecteer voor productieomgevingen een Thick Provision-indeling. Gebruik de indeling Thin Provision voor evaluaties en tests.
  7. Selecteer het doelnetwerk waarmee u de virtual appliance van de connector wilt verbinden, en klik vervolgens op Volgende.
  8. Stel de applicatie- en netwerkeigenschappen in op de pagina Sjabloon aanpassen.
   Optie Beschrijving
   Eigenschappen voor de applicatie Deelnemen aan het VMware Customer Experience Improvement Program

   Dit product neemt deel aan het Customer Experience Improvement Program (CEIP) van VMware. Gedetailleerde informatie over de gegevens die worden verzameld via het CEIP en de doelen waarvoor deze gegevens worden gebruikt door VMware, vindt u in het Trust & Assurance Center op https://www.vmware.com/nl/solutions/trustvmware/ceip.html. Als u niet wilt deelnemen aan het CEIP van VMware voor dit product, schakelt u het vakje uit.

   U kunt het CEIP op elk gewenst moment na de installatie verlaten en ook altijd opnieuw deelnemen aan het programma.

   Opmerking: Als uw netwerk is geconfigureerd voor toegang tot internet via HTTP-proxy, om de gegevens die via het CEIP worden verzameld naar VMware te verzenden, moet u de proxyinstellingen op de virtual appliance van de connector aanpassen. U kunt de proxy-instellingen wijzigen als u de connector hebt geïmplementeerd.
   Opmerking: Het CEIP is alleen van toepassing op installaties van VMware Identity Manager op locatie. Selecteer de gewenste opties wanneer u de VMware Identity Manager-service installeert. U kunt na de installatie op elk gewenst moment deelnemen aan het CEIP of het programma verlaten via de beheerconsole.

   Tijdzone-instelling

   Selecteer de juiste tijdzone.

   Netwerkeigenschappen Voer de waarden voor DNS, Standaardgateway, IP-adres en Netmasker in om het statische IP-adres van de connector te configureren. Als u een van deze vier adresvelden niet invult of geen hostnaam opgeeft, wordt DHCP gebruikt.

   Voer de volledig gekwalificeerde hostnaam voor de virtual appliance in het tekstvak Hostnaam (FQDN) in voor gebruik voor de virtual appliance van de connector. Als dit vak leeg is, wordt de hostnaam opgezocht via een omgekeerde DNS-zoekactie.

  9. Controleer de geselecteerde opties op de pagina Klaar om te voltooien, maak zo nodig aanpassingen en klik op Voltooien.
  De implementatie kan, afhankelijk van de netwerksnelheid, enige minuten duren.
 3. Wanneer de implementatie is voltooid en de virtual appliance van de connector wordt weergegeven onder het inventarisobject waarin u deze hebt geïmplementeerd, klikt u met de rechtermuisknop op de virtual appliance van de connector en selecteert u Energie > Inschakelen.
  De virtual appliance van de connector wordt geïnitialiseerd. U kunt naar het tabblad Samenvatting gaan en op de console van de virtual appliance klikken om de details weer te geven. Wanneer de initialisatie van de virtual appliance is voltooid, geeft de console de connectorversie en de URL voor de installatiewizard weer.
 4. Om de installatiewizard uit te voeren, verwijst u uw browser naar de URL van de connector die wordt weergegeven in de console van de virtual appliance, https://connectorFQDN.
 5. Klik op Doorgaan op de welkomstpagina.
 6. Maak sterke wachtwoorden voor de volgende beheerderaccounts voor de virtual appliance van Connector.
  Sterke wachtwoorden moeten minstens acht tekens lang zijn en bestaan uit een combinatie van hoofdletters en kleine letters en minstens één cijfer of speciaal teken.
  Optie Beschrijving
  Appliancebeheerder Maak het wachtwoord voor de appliancebeheerder. De gebruikersnaam is admin. U kunt deze naam niet wijzigen. Meld u met dit account en wachtwoord aan bij de Connector-services om certificaten, appliancewachtwoorden en systeemlogboekconfiguratie te beheren.
  Belangrijk: Het wachtwoord voor de beheerdersgebruiker moet minstens zes tekens lang zijn.
  Rootaccount De Connector-appliance is geïnstalleerd op basis van een standaardrootwachtwoord van VMware. Maak een nieuw rootwachtwoord.
  sshuser-account Maak het wachtwoord voor de externe toegang tot de connectorappliance.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Plak de activeringscode op de pagina Connector activeren en klik op Doorgaan.
  De activeringscode wordt gecontroleerd en de communicatie tussen de VMware Identity Manager-service en uw Connector -instantie wordt tot stand gebracht.

  De installatie van Connector is voltooid.

Volgende stappen

Klik op de koppeling op de pagina 'Installatie is voltooid' om naar de VMware Identity Manager-console te gaan. Stel dan de directoryverbinding in.