In de VMware Identity Manager-console kunt u informatie van de gesynchroniseerde pools van Horizon Cloud-desktops en -applicaties bekijken.

Procedure

  1. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-console.
  2. Selecteer het tabblad Catalogus > Virtuele apps.
  3. Klik op Elk toepassingstype en selecteer Horizon Cloud-desktops of Horizon Cloud-toepassingen.
  4. Selecteer een desktopgroep of een applicatiesgroep.
  5. Klik op Details.
    De kenmerken die van de Horizon Cloud-tenant zijn opgehaald, worden weergegeven. Raadpleeg de Horizon Cloud-documentatie voor meer informatie over deze kenmerken.