Wanneer u de VMware ThinApp-beheermogelijkheden van VMware Identity Manager wilt inschakelen en gebruikers toestaan om ThinApp-pakketten via de catalogus te openen, moet u een netwerksharemap maken en de ThinApp-pakketten in die map opslaan.

VMware Identity Manager verkrijgt de benodigde metadata over de ThinApp-pakketten via netwerkfileshare.

Voorwaarden

 • Verifieer of de ThinApp-pakketten voldoen aan de vereisten van VMware Identity Manager.
 • Verifieer of u beschikt over de betreffende toegang en rechten om een netwerkfileshare te maken in uw IT-omgeving dat voldoet aan de VMware Identity Manager-vereisten voor ThinApp-pakketten.

Procedure

 1. Maak een netwerkshare die voldoet aan de VMware Identity Manager-vereisten voor ThinApp-pakketten.
 2. In de netwerkshare maakt u een submap voor netwerkshare voor elk ThinApp-pakket.

  Doorgaans geeft u de submap een naam die overeenkomt met de naam van de ThinApp-applicatie, of geeft u aan welke applicatie in de map staat. Als de netwerkshare appshare wordt genoemd op een host met de naam server, en als de applicatie abceditor wordt genoemd, is de submap van het ThinApp-pakket \\server\appshare\abceditor.

  Opmerking: Gebruik geen niet-ASCII-tekens wanneer u uw submapnamen voor netwerkshares maakt die ThinApp-pakketten kunnen verspreiden door VMware Identity Manager te gebruiken. Niet-ASCII-tekens worden niet ondersteund.
 3. Voor elk ThinApp-pakket kopieert u de bijbehorende bestanden, zoals de EXE- en DAT-bestanden, naar de submap met de naam voor de gevirtualiseerde applicatie voor dat pakket.
  Wanneer u de bestanden hebt gekopieerd, hebt u een set submappen en bestanden die lijken op deze bestanden:
  • \\server\appshare\abceditor\abceditor.exe
  • \\server\appshare\abceditor\abceditor.dat

Volgende stappen

Configureer toegang via VMware Identity Manager tot ThinApp-pakketten