U kunt Horizon-desktops en -applicaties, Horizon Cloud-desktops en -applicaties, gepubliceerde Citrix-bronnen en ThinApp-pakketten integreren met de VMware Identity Manager-service. Vanaf versie 3.1 worden deze bronnen beheerd via verzamelingen van virtuele apps.

Een verzameling van virtuele apps bevat de configuratiegegevens voor een integratie, zoals het type bron, de servers waarvan bronnen moeten worden gesynchroniseerd, de connector die moet worden gebruikt voor de synchronisatie en het synchronisatieschema.

U kunt één verzameling van virtuele apps of meerdere verzamelingen voor elk type bron maken, met uitzondering van ThinApp-pakketten, waarvoor u slechts één verzameling kunt maken. Bijvoorbeeld: als u een implementatie van 50 Citrix XenApp-farms wilt integreren, kunt u 10 verzamelingen van virtuele apps in VMware Identity Manager instellen, met 5 farms in elke verzameling. Zo kunt u de configuratie eenvoudiger beheren en sneller synchroniseren, omdat elke verzameling afzonderlijk wordt gesynchroniseerd.

U kunt voor elke verzameling ook andere connectoren gebruiken om de synchronisatietaken te verdelen.

De pagina Configuratie van virtuele app, die u opent door in de VMware Identity Manager-console naar Catalogus > Virtuele apps > Configuratie van virtuele app te gaan, biedt een centrale locatie voor het beheer van alle integraties van bronnen. U kunt verzamelingen maken en bewerken, de synchronisatiestatus van alle verzamelingen volgen, waarschuwingen weergeven en handmatig synchroniseren via deze pagina.


Pagina Synchronisatieprofielen voor bronnen

Voordelen van verzamelingen van virtuele apps gebruiken

Het gebruik van de functie Verzameling van virtuele apps biedt de volgende voordelen:

 • Eén centrale locatie waar u alle bronintegraties kunt beheren
  • Alle typen bronnen beheren
  • De configuratie- en synchronisatie-instellingen voor elke verzameling beheren
  • De synchronisatiestatus van alle verzamelingen beheren
 • De mogelijkheid om kleinere gegevensverzamelingen te synchroniseren door meerdere verzamelingen voor een grote bronintegratie in te stellen. Zo kunt u bijvoorbeeld afzonderlijke verzamelingen voor elke Horizon-pod of elke XenApp-farm maken.
 • De mogelijkheid om afzonderlijke verzamelingen voor verschillende domeinen in te stellen. Meerdere domeinen hebben geen vertrouwensrelatie nodig als u afzonderlijke verzamelingen gebruikt voor elk domein.

Vereisten voor verzamelingen van virtuele apps

De functie Verzameling van virtuele apps heeft de volgende vereisten:
 • Alle instanties van de VMware Identity Manager-service moeten versie 3.1 of hoger zijn.
 • Alle connectoren die worden gebruikt om bronnen te synchroniseren moeten versie 2017.12.1.0 of hoger zijn.
 • Vanaf VMware Identity Manager 3.2 is een superbeheerdersrol vereist om met verzamelingen van virtuele apps aan de slag te gaan.
  • Bij een nieuwe installatie is de superbeheerdersrol vereist voor de eerste toegang tot de pagina Configuratie van virtuele app. Wanneer u het tabblad Catalogus > Virtuele apps selecteert en voor het eerst op Configuratie van virtuele app klikt, wordt een informatiepagina geopend en klikt u op Aan de slag om de pagina Configuratie van virtuele app weer te geven. Voor het proces Aan de slag is de rol van superbeheerder vereist.
   Daarna kunt u elke rol gebruiken waarmee de volgende acties in de catalogusservice kunnen worden uitgevoerd:
   • Desktopapps beheren: om Horizon-, Horizon Cloud- en gepubliceerde Citrix-verzamelingen van virtuele apps te maken, te bewerken of te verwijderen
   • ThinApps beheren: om ThinApp-verzamelingen te maken, te bewerken of te verwijderen
  • Voor installaties die van eerdere versies worden geüpgraded naar 3.2 of hoger, is de superbeheerdersrol vereist om bestaande bronconfiguraties te migreren naar verzamelingen van virtuele apps.

   Nadat de bronnen zijn gemigreerd, kunt u elke rol gebruiken die de volgende acties in de catalogusservice kunnen uitvoeren:

   • Desktopapps beheren: u kunt Horizon-, Horizon Cloud- en gepubliceerde Citrix-verzamelingen van virtuele apps maken, bewerken of verwijderen
   • ThinApps beheren: u kunt ThinApp-verzamelingen maken, bewerken of verwijderen
   Opmerking: In de scenario's waarin het oude menu Bureaubladtoepassingen beheren nog steeds beschikbaar is, is de alleen-lezen beheerdersrol voldoende om bestaande configuraties via dat menu te bewerken en te beheren.
 • Als u een eerdere versie heeft geüpgraded naar 3.2 of hoger en nog geen bronnen had geconfigureerd, is het nieuwe installatiescenario van toepassing.

Eerdere versies migreren

De functie Verzameling van virtuele apps is geïntroduceerd in VMware Identity Manager 3.1.

Met verzamelingen van virtuele apps worden bronconfiguraties opgeslagen in de VMware Identity Manager-service, en niet in de connector. Deze worden beheerd op de pagina Catalogus > Virtuele apps > Configuratie van virtuele app en niet op de pagina's Catalogus > Toepassingscatalogus > Bureaubladtoepassingen beheren > Brontype.

Bij nieuwe installaties is de pagina Configuratie van virtuele app automatisch ingeschakeld. Om Horizon-, Horizon Cloud-, Citrix- of ThinApp-bronnen te integreren, maakt u een of meer verzamelingen.

Voor upgrades van eerdere versies is een migratiepad beschikbaar, zodat u uw bestaande bronintegraties kunt behouden. Zie Bestaande configuraties migreren naar een verzameling van virtuele apps voor informatie.