Voeg de vereiste Windows Server-functies en -onderdelen in de Integration Broker-server toe.

Opmerking: De stappen in deze procedure verwijzen naar de gebruikersinterface van Windows Server 2016. Zie Windows Server-functies en -onderdelen (Windows Server 2012 R2, 2012 of 2008 R2) toevoegen voor Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 en Windows Server 2008 R2.

Voorwaarden

 • Controleer of Windows Server 2016 is geïnstalleerd met de meest recente updates.
 • Maak zo nodig een applicatiepool. U kunt de standaardapplicatiesgroep gebruiken of een specifieke applicatiesgroep voor de Integration Broker maken.

Procedure

 1. Selecteer Start > Serverbeheer.
 2. Selecteer in Serverbeheer Beheren > Functies en onderdelen toevoegen.
 3. Klik in de wizard Functies en onderdelen toevoegen op Volgende tot de pagina Serverfuncties wordt weergegeven.
 4. Selecteer de volgende functies op de pagina Serverfuncties.
  • Bestands- en opslagservices
   • Opslagservices
  • Webserver (IIS)
   • Webserver

    Schermafbeelding van selecties in webserver

   • Beheerhulpprogramma's

    Schermafbeelding van selecties in beheerhulpprogramma's

 5. Klik op Volgende.
 6. Selecteer de volgende onderdelen op de pagina Onderdelen.
  • .NET Framework 3.5-onderdelen
   • .NET Framework 3.5 (omvat .NET 2.0 en 3.0)
   • HTTP-activering

    Wanneer u HTTP-activering selecteert, wordt u in een dialoogvenster gevraagd te bevestigen welke onderdelen zijn vereist voor HTTP-activering. Klik op Onderdelen toevoegen.


    Schermafbeelding van .NET Framework 3.5

  • .NET Framework 4.6-onderdelen
   • .NET Framework 4.6
   • ASP.NET 4.6
   • WCF-services
    Schermafbeelding van .NET Framework 4.6

  • Groepsbeleidsbeheer
  • IIS Hostable Web Core
  • Management OData IIS Extension
  • Media Foundation
  • Message Queuing
   • Message Queuing Services

   Schermafbeelding van geselecteerde onderdelen

  • Remote Server Administration Tools
  • Ondersteuning voor SMB 1.0/CIFS voor het delen van bestanden
  • Telnet-client
  • Windows Defender-onderdelen
   Schermafbeelding van geselecteerde onderdelen

  • Windows PowerShell
  • Windows-procesactiveringsservice
  • WinRM IIS-extensie
  • Wow64-ondersteuning
   Schermafbeelding van geselecteerde onderdelen

 7. Klik op Volgende en klik vervolgens op Installeren op de pagina Bevestiging.
 8. Nadat de installatie is voltooid, klikt u op Sluiten om de wizard Functies en onderdelen toevoegen te sluiten.

Volgende stappen

Installeer zo nodig Herdistribueerbaar pakket voor Microsoft Visual J# 2.0.