Configureer de vereiste instellingen voor IIS-beheer voor de Integration Broker.

Opmerking: De stappen in deze procedure verwijzen naar de gebruikersinterface van Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2.

Voorwaarden

De aanmeldgegevens voor de Identity-gebruiker. De Identity-gebruiker moet voldoen aan de volgende vereisten:
 • Domeingebruiker
 • Machtigingen om PowerShell Remoting in te schakelen op de Integration Broker-server:
  1. Start PowerShell met beheerdersmachtigingen
  2. Voer Enable-PSRemoting uit
 • Een van de volgende rollen op de Citrix-server:
  • Ten minste Alleen-lezen beheerder (versie 7.x) of Alleen-weergeven beheerder (versie 6.x)
  • Een aangepaste beheerdersrol die de machtigingen heeft om de volgende PowerShell cmdlets uit te voeren. Deze cmdlets worden gebruikt om applicaties, server, farm en pictograminformatie op te halen bij de Citrix-serverfarm.

   Op XenApp 6.5:

   Get-XAApplication

   Get-XAServer

   Get-XAAccount

   Get-XAApplicationIcon

   Get-XAFarm

   Op XenApp of XenDesktop 7.x:

   Get-BrokerApplication

   Get-BrokerIcon

   Get-BrokerDesktopGroup

   Get-BrokerAccessPolicyRule

   Get-BrokerAppEntitlementPolicyRule

   Get-BrokerIcon

   Get-BrokerEntitlementPolicyRule

Procedure

 1. Klik op Start > Serverbeheer.
 2. Selecteer in Serverbeheer Hulpmiddelen > Beheer van Internet Information Services (IIS).
 3. Configureer in IIS-beheer de applicatiepool die u heeft geselecteerd tijdens het installeren van de Integration Broker.
  Tip: Als u wilt controleren of u de juiste applicatiepool gebruikt, klikt u in het linkerdeelvenster op Toepassingsgroepen, klikt u met de rechtermuisknop op de applicatiepool en selecteert u Toepassingen weergeven en controleert u of de Integration Broker wordt weergegeven in de lijst.
  1. Klik in het linkerdeelvenster op Toepassingsgroepen.
  2. Selecteer de applicatiepool die u gebruikt voor de Integration Broker.
  3. Klik op Geavanceerde instellingen in het rechterdeelvenster.
  4. Configureer in het dialoogvenster Geavanceerde instellingen de volgende instellingen.
   Optie Beschrijving
   .NET CLR-versie Controleer of de versie v2.0 is.
   Opmerking: In Windows 2012 en Windows 2012 R2 is de applicatiepool mogelijk standaard geconfigureerd voor een andere versie van .NET. Configureer deze voor versie 2.0.
   32-bits applicaties inschakelen Stel de waarde in op Waar.
   Identiteit
   1. Klik op Identiteit.
   2. Klik op het pictogram ...
   3. Klik in het dialoogvenster Identiteit van groep van toepassingen dat wordt geopend, op Aangepast account en klik vervolgens op Instellen.
   4. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de identiteitsgebruiker in. Zie de vereisten voor de identiteitsgebruikers in het gedeelte Vereisten.
   5. Klik op OK en klik opnieuw op OK.

   Dialoogvenster Geavanceerde instellingen

  5. Klik op OK om het dialoogvenster Geavanceerde instellingen te sluiten.