Mogelijk kunnen gepubliceerde Citrix-bronnen niet worden gestart omdat de configuratie van de Citrix-serverfarm niet overeenkomt met de configuratie van VMware Identity Manager.

Probleem

Het openen van een gepubliceerde Citrix-bron is mislukt als op het scherm de melding 500 interne serverfout wordt weergegeven.

Oorzaak

Een 500-fout treedt op als de informatie van de Citrix-serverfarm in de VMware Identity Manager-console niet overeenkomt met de Citrix-serverconfiguratie.

Oplossing

  1. Noteer de instellingen van het transporttype, het poortnummer en het poortnummer van de SSL-relais van elke serverfarm die is geïntegreerd met uw VMware Identity Manager-implementatie.
  2. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-console.
  3. Selecteer het tabblad Catalogus > Virtuele apps.
  4. Klik op de naam van de Citrix-verzameling.
  5. Ga naar het gedeelte Serverfarms en wijzig de instellingen van Transporttype, Poort en SSL-relaispoort voor elke serverfarm zodat deze overeenkomen met de instellingen in uw Citrix-serverconfiguratie.