Om Horizon-pods in VMware Identity Manager te integreren, maakt u een of meer verzamelingen van virtuele apps in de VMware Identity Manager-console. De verzamelingen bevatten de configuratiegegevens voor de Horizon-verbindingsservers evenals de synchronisatie-instellingen.

Stel Horizon in voordat u integratietaken uitvoert in de VMware Identity Manager-console. U maakt en configureert desktop- en applicatiepools in Horizon Administrator, niet in VMware Identity Manager. U moet ook rechten voor Active Directory-gebruikers en -groepen in Horizon Administrator instellen.

Voor de integratie van Horizon-pods met VMware Identity Manager moeten de volgende taken op hoog niveau worden uitgevoerd.

  • Horizon-servers implementeren en configureren.
  • Pools met Horizon-desktops en -applicaties implementeren met rechten die zijn ingesteld voor Active Directory-gebruikers en -groepen.
  • Active Directory-gebruikers en -groepen die rechten hebben voor applicatie- en desktoppools in instanties van de Horizon-verbindingsserver, naar de VMware Identity Manager-service synchroniseren via directorysynchronisatie.

    Wanneer u later Horizon-pods in de VMware Identity Manager-console configureert, kunt u ook de optie Directorysynchronisatie uitvoeren selecteren. Met deze optie geeft u op dat de directory moet worden gesynchroniseerd als onderdeel van de resourcesynchronisatie als gebruikers en groepen met rechten voor Horizon-pools in de instanties van de Horizon Connection Server die worden gesynchroniseerd, ontbreken in de directory.

  • Voeg VMware Identity Manager toe aan hetzelfde Active Directory-domein als Horizon als u van plan bent instanties van Horizon-verbindingsserver 5.x te synchroniseren of de optie Directorysynchronisatie uitvoeren te gebruiken. Voor beide configuraties wordt een alternatieve synchronisatiemethode gebruikt waarvoor het domein moet worden gekoppeld.
  • Maak een of meer verzamelingen van virtuele apps voor de Horizon-pods in VMware Identity Manager.
  • SAML-authenticator configureren op de Horizon-verbindingsserver. U moet altijd de VMware Identity Manager-FQDN op de configuratiepagina van de authenticator gebruiken.