U kunt verzamelingen van virtuele apps verwijderen op de pagina Configuratie van virtuele app in de VMware Identity Manager-console.

Wanneer u een verzameling verwijdert, worden alle applicaties en desktops verwijderd die door de verzameling zijn gesynchroniseerd. Wanneer u een Horizon- of Citrix-verzameling verwijdert, worden ook de bijbehorende beleidsregels verwijderd die zijn geconfigureerd in netwerkbereiken. Wanneer u een Horizon- of Horizon Cloud-verzameling verwijdert, wordt het federatie-artefact ook verwijderd.

Voorwaarden

  • Vanaf versie 3.2 zijn de volgende beheerdersrollen vereist:
    • Als u Horizon-, Horizon Cloud- en gepubliceerde Citrix-verzamelingen van virtuele apps wilt maken, bewerken of verwijderen, gebruikt u een rol die de actie Desktopapps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.
    • Als u ThinApps-verzamelingen wilt maken, bewerken of verwijderen, gebruikt u een rol die de actie ThinApps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.

Procedure

  1. Selecteer het tabblad Catalogus > Virtuele apps in de VMware Identity Manager-console en klik vervolgens op Configuratie van virtuele app.
  2. Zoek in de tabel de verzameling die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen in de kolom Acties.