U kunt de leveringsinstellingen van gepubliceerde Citrix-applicaties en -desktops bewerken in de VMware Identity Manager-console. Naar desktops wordt verwezen als leveringsgroepen.

U kunt de leveringsinstellingen globaal bewerken voor alle door Citrix gepubliceerde applicaties en door Citrix gepubliceerde desktops die beschikbaar zijn via uw VMware Identity Manager-implementatie, of individueel voor specifieke door Citrix gepubliceerde bronnen.

U configureert de leveringsinstellingen door de Independent Computing Architecture-eigenschappen (ICA) te bewerken. ICA is een eigen protocol van Citrix. Er is een uitgebreide reeks ICA-eigenschappen beschikbaar, regelingsgebieden als beveiliging, weergave en compressie. Raadpleeg voor meer informatie over het configureren van ICA-eigenschappen de Citrix-documentatie.

VMware Identity Manager omvat globale standaardinstellingen die bepalen hoe de geconfigureerde Citrix-implementatie door Citrix gepubliceerde bronnen aan gebruikers levert. U kunt de VMware Identity Manager-standaardinstellingen bewerken en nieuwe instellingen bewerken.

U kunt ook leveringsinstellingen opgeven voor individuele bronnen. Instellingen voor individuele bronnen krijgen voorrang op globale instellingen. Wanneer u ICA-eigenschappen opgeeft voor de levering van een specifieke bron, vermeldt u alle eigenschappen die noodzakelijk zijn zodat de Citrix-implementatie de bron kan leveren op de manier die u verwacht. Wanneer er leveringsinstellingen voor een individuele bron aanwezig zijn in VMware Identity Manager, is VMware Identity Manager alleen van toepassing op deze instellingen en worden alle leveringsinstellingen voor globale bronnen genegeerd.