Active Directory-gebruikers worden toegevoegd wanneer de gebruikersprofielen uit Active Directory worden gesynchroniseerd naar de VMware Identity Manager-directory.

Omdat de leden van de groepen pas worden gesynchroniseerd wanneer de groep rechten heeft, voegt u alle gebruikers die toegang nodig hebben tot de VMware Identity Manager-service, toe wanneer u VMware Identity Manager voor het eerst instelt.

Voorwaarden

Active Directory-kenmerken die zijn toegewezen aan gebruikerskenmerken op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen > Gebruikerskenmerken. Zie de publicatie Integratie van directory's met VMware Identity Manager voor meer informatie over het integreren van Active Directory met VMware Identity Manager.

Procedure

  1. Klik in de VMware Identity Manager-console op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer op Manager > Directory's.
  2. Selecteer de directory waar u de gebruikersfilters wilt bijwerken.
  3. Klik op Synchronisatie-instellingen en selecteer Gebruikers.
  4. Klik op + en voer de gebruikers-DN's in op de rij Geef de gebruiker-DN's op.
    Voer de gebruikers-DN's in onder de Basis-DN die is geconfigureerd voor de Active Directory. Als een gebruikers-DN buiten de basis-DN ligt, worden gebruikers van die DN gesynchroniseerd, maar kunnen ze zich niet aanmelden.
  5. Klik op Opslaan.