Een VMware Identity Manager-superbeheerder of een rol die de services Rollenbeheer en Gebruikers en groepen bevat, kan gebruikers en groepen een rol toewijzen om ze te promoveren tot beheerders van die rol.

Voorwaarden

  • Voordat u een beheerdersrol Identity manager toevoegt aan een gebruiker die is gesynchroniseerd vanuit de Workspace ONE UEM-directory, zorgt u ervoor dat het gebruikersprofiel in de Workspace ONE UEM -console is geconfigureerd met een account Niveau van beheerdergebruiker verhogen.

    Wanneer gebruikers met het account 'Niveau van beheerdergebruiker verhogen' worden gesynchroniseerd naar VMware Identity Manager, worden ze als beheerders herkend en kan aan hen een rol in VMware Identity Managerworden toegewezen. Als een beheerder niet beschikbaar is in dit account in de UEM Console wanneer de Workspace ONE UEM-directory wordt gesynchroniseerd met de VMware Identity Manager-directory, wordt de beheerdersrol verwijderd uit het gebruikersprofiel.

Procedure

  1. Selecteer de rol op het tabblad Rollen van de VMware Identity Manager-console en klik op Toewijzen.
  2. Voer een naam in het zoekvak in en selecteer de gebruiker of groep.
    Alleen de groepen met minder dan 500 gebruikers in de groep kunnen worden gepromoveerd naar een nieuwe beheerdersrol.
  3. Klik op Opslaan.
    De gebruikers of groepen kunnen beheerders voor de rol worden. De pagina met het gebruikersprofiel wordt bijgewerkt om de rol weer te geven.