Nadat het ondertekende certificaat is uitgegeven, uploadt u het bestand vanaf de pagina SAML-metadata en start u de service om de metadata bij te werken.

Voorwaarden

Genereer de aanvraag voor certificaatondertekening.

Sla het ondertekende certificaat dat u ontvangt op als bestand dat toegankelijk is vanuit de VMware Identity Manager-console.

Procedure

  1. Selecteer Webapps Instellingen > SAML-metagegevens op het tabblad Catalogus.
  2. Klik op CSR genereren.
  3. Klik op Certificaat uploaden en navigeer naar het certificaat.
  4. Klik op Openen.
    Het SAML-ondertekeningscertificaat en de SAML-metadatabestanden worden bijgewerkt met het nieuwe certificaat.
  5. Ga naar het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer, Instellen > Connectoren en klik op Opnieuw starten.
    De metadata worden bijgewerkt in de connector.

Volgende stappen

Belangrijk: Configureer alle configuraties van SAML-serviceproviders en -identiteitsproviders opnieuw met het bijgewerkte SAML-metadatabestand. Hierbij moeten ook alle extra connectoren die zijn geconfigureerd, opnieuw worden geconfigureerd. Als u dit niet doet, mislukken SAML-transacties en werkt Single Sign-On niet.