De persistente cookie slaat informatie op over de aanmeldsessies van gebruikers zodat gebruikers hun verificatiegegevens niet opnieuw te hoeven invoeren wanneer zij hun beheerde bronnen via hun iOS- of Android mobiele apparaten openen.

Procedure

  1. Selecteer Installatie > Voorkeuren op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer van de VMware Identity Manager-console.
  2. Selecteer Persistente cookie inschakelen.
  3. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Om de time-out van de sessie van de persistente cookie in te stellen, werkt u de waarde bij voor hernieuwde verificatie in de toegangsbeleidsregels voor apparaten met iOS en Android.