Wanneer gebruikers hun apparaten registreren, worden regelmatig voorbeelden verzonden met gegevens die worden gebruikt om de compliance te evalueren. De evaluatie van deze voorbeeldgegevens zorgt ervoor dat het apparaat voldoet aan de complianceregels die door de beheerder in de Workspace ONE UEM (UEM) Console zijn ingesteld. Als een apparaat niet meer aan de compliance voldoet, worden de acties uitgevoerd die in de UEM Console zijn geconfigureerd.

De VMware Identity Manager-service bevat een optie voor toegangsbeleid die kan worden geconfigureerd om de Workspace ONE UEM-server te controleren op de compliancestatus van het apparaat wanneer gebruikers zich via het apparaat aanmelden. De compliancecontrole zorgt ervoor dat gebruikers zich niet kunnen aanmelden bij een applicatie en geen Single Sign-On in de Workspace ONE-portal kunnen gebruiken wanneer de compliancestatus van het apparaat niet in orde is. Wanneer het apparaat weer aan compliance voldoet, wordt de mogelijkheid om zich aan te melden weer hersteld.

De Workspace ONE-applicatie meldt zich automatisch af en blokkeert de toegang tot de applicaties wanneer het apparaat wordt gehackt. Als het apparaat via adaptief beheer is geregistreerd, verwijdert een wisopdracht op bedrijfsniveau die wordt gegeven via de UEM Console, de registratie en de beheerde applicaties van het apparaat. Niet beheerde applicaties worden niet verwijderd.

Voor meer informatie over Workspace ONE UEM-netwerkbeleid raadpleegt u de handleiding VMware Workspace ONE UEM Mobile Device Management op de pagina's met documentatie voor VMware Workspace ONE UEM.