Schakel VMware People Search in en wijs Active Directory-kenmerken toe die vereist zijn voor het ophalen van informatie over werknemers, inclusief profielfoto's en beheerhiërarchie.

Voorwaarden

Een lijst met de Active Directory-kenmerken die moeten worden gesynchroniseerd om de doorzoekbare gebruikersprofielen en organisatiehiërarchie te maken. De kenmerken die vereist zijn voor toewijzing, zijn title, managerDN en distinguishedName.

De kenmerken die kunnen worden toegewezen, worden weergegeven in de tabel met kenmerken voor People Search. Om de afbeelding van de gebruiker te synchroniseren naar de directory, moet het Active Directory-kenmerk thumbnailPhoto vooraf worden ingevuld met de miniatuurweergave van de gebruiker.

Kenmerken die kunnen worden geconfigureerd voor People Search
userName lastName firstName
email address alternatePhoneNumber
businessUnit costCenter country
locality managerDN mobile
phone physicalDeliveryOfficeName postalCode
region telephoneNumber titel
userPrincipalName distinguishedName socialcast
slack linkedInProfileUrl imageURL
Belangrijk: Klanten die People Search tijdens de bètafase hebben gebruikt, vóór de release van VMware Identity Manager 3.1, moeten het kenmerk People Search opnieuw inschakelen om de OAuth2-sjabloon voor People Search te genereren. U kunt de standaardwaarden voor time-to-live voor toegang in de sjabloon instellen.

Procedure

 1. Selecteer op het tabblad Catalogus in de beheerconsole Instellingen > People Search.
 2. Selecteer People Search inschakelen en klik op Volgende.
 3. Selecteer op de geopende pagina de directory die u wilt configureren voor People Search.
 4. Bekijk de lijst met kenmerken en selecteer kenmerken om aan te geven welke kenmerken u wilt toewijzen aan de Active Directory-kenmerken en klik op Volgende.
  Selecteer het kenmerk imageURL om de fotoprofielen van het kenmerk thumbnailPhoto in Active Directory te synchroniseren.
 5. Wijs de vermelde kenmerknamen toe aan de Active Directory-kenmerken.
 6. Als de VMware Identity Manager-service nog niet is geconfigureerd voor synchronisatie van alle gebruikers, geeft u de DN op om alle gebruikers te synchroniseren. Bijvoorbeeld: voer CN=Users,DC=example,DC=com in.
  Synchroniseer alle gebruikers in uw organisatie naar de directory voor een goede werking van de applicatie People Search.
  Het directorysynchronisatieprofiel dat u heeft geconfigureerd, wordt toegevoegd aan de synchronisatielijst Directory > Synchronisatie-instellingen > Gebruikers.
 7. Klik op Opslaan en synchroniseren.
  De Active Directory-kenmerken worden naar de directory gesynchroniseerd.

Volgende stappen

Als u de time-to-live voor toegang, de time-to-live voor het vernieuwingstoken en de time-to-live voor het niet-actieve token wilt wijzigen, gaat u naar de pagina Catalogus > Instellingen > Externe toegang tot app > Sjablonen. Bewerk PeopleSearchOAuth2Template. Zie Clients voor toegang tot externe applicaties maken.

Voeg VMware People Search als openbare applicatie toe aan de AirWatch Console. Zie de beheerdershandleiding voor VMware People Search op de website van AirWatch Resources.