Wanneer Identity Manager Desktop niet goed werkt en u het probleem niet zelf kunt oplossen, kunt u diagnostische informatie verzamelen die u naar uw systeembeheerder kunt sturen. Deze informatie helpt de beheerder of de support engineer problemen te diagnosticeren en te verhelpen.

Procedure

  1. Klik in de taakbalk op het pictogram Identity Manager Desktop (Identity Manager Desktop-pictogram) en selecteer Info over Identity Manager Desktop.
  2. Klik in het dialoogvenster Info over Identity Manager Desktop op Diagnostische informatie verzamelen.
    Systeeminformatie en logboekbestanden worden verzameld en opgeslagen in een zip-bestand.
  3. Noteer de locatie van het zip-bestand en stuur het bestand naar uw systeembeheerder.
    U kunt de inhoud van het zip-bestand bekijken voordat u het verstuurt. U kunt ook het privacybeleid bekijken door op het pictogram Identity Manager Desktop-pictogram te klikken, Info over Identity Manager Desktop te selecteren en dan op Privacybeleid te klikken.