U kunt het script hznAdminTool gebruiken om het gebruikerswachtwoord voor de VMware Identity Manager-servicebeheerder en het wachtwoord van de VMware Identity Manager-beheerconsole te wijzigen, ook bekend als het operatorwachtwoord.

 • Het gebruikerswachtwoord voor de VMware Identity Manager-servicebeheerder is het wachtwoord voor toegang tot de pagina's met configuratie-instellingen: https://vIDMhostnameFQDN:8443/cfg/
 • Het wachtwoord van de VMware Identity Manager-beheerconsole is het wachtwoord voor toegang tot de VMware Identity Manager-beheerconsole: https://vIDMhostnameFQDN/admin/

U hebt de optie om het beheerderswachtwoord voor de VMware Identity Manager-service te wijzigen op de volgende pagina met configuratie-instellingen: https://vIDMhostnameFQDN:8443/cfg/changePassword. Als u zich echter niet kunt aanmelden en het wachtwoord opnieuw wilt instellen, kunt u het script hznAdminTool gebruiken om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

Voor de VMware Identity Manager-beheerconsole is het script hznAdminTool de enige methode om het wachtwoord te wijzigen.

Procedure

 1. Meld u als rootgebruiker aan bij de host met de virtual appliance van VMware Identity Manager.
 2. Voer de juiste opdracht uit, afhankelijk van het wachtwoord dat u opnieuw instelt.

  Deze consolegerelateerde wachtwoorden moeten minstens zes tekens lang zijn. Zorg echter dat u sterke wachtwoorden maakt. Sterke wachtwoorden zijn minstens acht tekens lang en bestaan uit een combinatie van hoofdletters en kleine letters en minstens één cijfer of speciaal teken.

  Optie Beschrijving
  Beheerderswachtwoord voor de VMware Identity Manager-service opnieuw instellen /usr/sbin/hznAdminTool setSystemAdminPassword
  Wachtwoord van de VMware Identity Manager-beheerdersconsole (of operatorwachtwoord)

  /usr/sbin/hznAdminTool setOperatorPassword

  U wordt gevraagd het nieuwe wachtwoord in te voeren.
 3. Geef het nieuwe wachtwoord op.