Voor Horizon View en gepubliceerde Citrix-bronnen moet u de failovervolgorde van bronnen configureren in zowel de primaire als de secundaire datacenters om de juiste bronnen van elk datacenter beschikbaar te maken.

U gebruikt de opdracht hznAdminTool om een databasetabel met de failovervolgorde voor bronnen in uw organisatie per service-instantie te maken. De geconfigureerde failovervolgorde wordt gevolgd wanneer een bron wordt gestart. U voert de opdracht hznAdminTool failoverConfiguration uit in beide datacenters om de failovervolgorde in te stellen.

Opmerking: Deze procedure geldt niet voor omgevingen met Horizon View Cloud Pod Architecture (CPA).

Voorwaarden

Wanneer VMware Identity Manager is geïmplementeerd in meerdere datacenters, worden dezelfde bronnen ook ingesteld in elk datacenter. Elke applicatie- of desktoppool in de Horizon-pods of Citrix XenFarms wordt beschouwd als verschillende bron in de VMware Identity Manager-catalogus. Om het verdubbelen van de bron in de catalogus te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u Dubbele toepassingen niet synchroniseren op de configuratiepagina's voor Horizon en Citrix in de VMware Identity Manager-console heeft ingeschakeld.

Procedure

 1. Meld u met behulp van een ssh-client als rootgebruiker aan bij de VMware Identity Manager-appliance.
 2. Als u een lijst met de service-instanties wilt weergeven, typt u:
  hznAdminTool -j clusterInstances
  Er wordt een lijst met service-instanties weergegeven. De waarde ID is de ID van de service-instantie. Bijvoorbeeld:
  {
  "clusterInstances":[{
  "version" : "3.2.0.1 Build 8223322",
  "uuid" : "7451fe26-5b02-32ef-bfe6-6fe0a8710a14", 
  "status" : "Active", 
  "lastUpdated" : 1523372105701, 
  "hostname" : "server.example.com", 
  "datacenterId" : 0, 
  "id" : 2, 
  "ipaddress" : "10.143.xxx.xx"}
  ]}
 3. Voor elke service-instantie in uw organisatie configureert u de failovervolgorde voor Horizon- en Citrix-gebaseerde bronnen met de volgende opdracht:
  hznAdminTool failoverConfiguration -configType <configType> -configuration <configuration> -serviceInstanceId <serviceInstanceId>
  Optie Beschrijving
  -configType Typ het brontype dat wordt geconfigureerd voor failover. De waarden zijn VIEW of XENAPP.
  -configuration Typ de failovervolgorde. Voor configType VIEW typt u een door komma's gescheiden lijst met de hostnamen van de primaire Horizon-verbindingsserver die worden vermeld op de Horizon View-configuratiepagina in de VMware Identity Manager-console. Voor configType XENAPP typt u een door komma's gescheiden lijst met XenFarm-namen.
  -serviceInstanceId Typ de ID van de service-instantie waarvoor u de configuratie hebt ingesteld. U kunt de ID vinden in de lijst die wordt weergegeven bij Stap 2, "id":
  Bijvoorbeeld:

  hznAdminTool failoverConfiguration -configType VIEW -configuration pod1vcs1.domain.com,pod2vcs1.hs.trcint.com -serviceInstanceId 1

  Wanneer u deze opdracht typt voor VMware Identity Manager-instanties in het secundaire datacenter, draait u de volgorde van de Horizon-verbindingsservers om. In dit voorbeeld zou de opdracht hznAdminTool failoverConfiguration -configType VIEW -configuration pod2vcs1.hs.trcint.com, pod1vcs1.domain.com -serviceInstanceId 103 zijn.

resultaten

De databasetabel voor failover van bronnen is ingesteld voor elk datacenter.

Volgende stappen

Als u de bestaande failoverconfiguratie van elk van de Horizon View- en gepubliceerde Citrix-bronnen wilt weergeven, voert u de volgende opdracht uit:

hznAdminTool failoverConfigurationList -configType <configtype>

De waarde van <configtype> is VIEW of XENAPP. Het volgende voorbeeld is een uitvoer van hznAdminTool failoverConfigurationList met <configtype> VIEW.

{"idOrganization":1,"serviceInstanceId":52,"configType":"VIEW","configuration":"pod1vcs1.domain.com,pod2vcs1.domain.com"}{"idOrganization":1,"serviceInstanceId":103,"configType":"VIEW","configuration":"pod2vcs1.domain.com,pod1vcs1.domain.com"}{"idOrganization":1,"serviceInstanceId":154,"configType":"VIEW","configuration":"pod2vcs1.domain.com,pod1vcs1.domain.com"}