Als, nadat u de Microsoft SQL-database heeft gemaakt, de externe database die u heeft gemaakt niet automatisch wordt geconfigureerd in VMware Identity Manager, kunt u op de pagina Appliance-instellingen VMware Identity Manager configureren om de database te gebruiken.

Voorwaarden

Procedure

 1. Klik in de VMware Identity Manager-console op Appliance-instellingen en selecteer VA-configuratie.
 2. Klik op Configuratie beheren.
 3. Meld u aan met het beheerderswachtwoord van VMware Identity Manager.
 4. Op de Setuppagina van de databaseverbinding selecteert u Externe database als het databasetype.
 5. Voer informatie in over de databaseverbinding.
  1. Typ de JDBC-URL van de Microsoft SQL-databaseserver.
   Verificatiemodus JDBC-URL-tekenreeks
   Windows-verificatie (domein\gebruiker)
   jdbc:jtds:sqlserver://<hostname_or_IP_address:port#>/<saasdb>;integratedSecurity=true;domain=<domainname>;useNTLMv2=true
   SQL Server-verificatie (lokale gebruiker)
   jdbc:sqlserver://<hostname_or_IP_address:port#>;DatabaseName=<saasdb>
   Opmerking: Als u de mogelijkheid SQL Server AlwaysOn wilt inschakelen, moet u MultiSubNetFailover instellen op True in SQL. De tekenreeks van de JDBC-URL is
   jdbc:jtds:sqlserver://<hostname_or_IP_address:port#>/<saasdb>;integratedSecurity=true;domain=<domainname>;useNTLMv2=true;multiSubnetFailover=true
  2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor aanmelding in die u heeft geconfigureerd bij het maken van de database. Zie Microsoft SQL-database configureren met lokale SQL Server-verificatiemodus.
 6. Klik op Verbinding testen om de informatie te controleren en op te slaan.

Volgende stappen

(Optioneel) Wijzig de lidmaatschapsmachtigingen voor databaserol db_owner. Zie Wijzig Rollen op database-niveau.