Logboekregistratie van de VMware Identity Manager-service en de VMware Identity Manager Connector onderdelen is beschikbaar met behulp van de syslog. Het onderdeel Integration Broker registreert lokaal. De logboeken kunnen worden verzameld en worden bekeken op de server of via een centrale logboekregistratieservice zoals vRealize Log Insight of Splunk.

Logboekregistratie van VMware Identity Manager-Service en Connector

Logboeklocaties

De meeste service- en connectorlogboeken bevinden zich op de volgende locatie:

  • Linux-gebaseerde virtual appliance van VMware Identity Manager: /opt/vmware/horizon/workspace/logs/
  • VMware Identity Manager voor Windows: \<Install_Dir>\VMware Identity Manager\opt\vmware\horizon\workspace\logs
Logboek Doel
greenbox_web.log Logboek dat alle interacties van de gebruikersinterface voor web en mobiel bevat
horizon.log VMware Identity Manager service-logboek dat Identity-Adapters, RabbitMQ Elasticsearch, Ehcache en andere subsystemen bevat
connector.log VMware Identity Manager connector registreert voor alle verificatiemethoden en Horizon- en Citrix-integraties
cert-proxy.log Onderdeel van VMware Identity Manager-service CertProxy voor Android mobiele SSO
configurator.log Aanvragen die de configurator van de REST-client en de webinterface ontvangt.
/opt/vmware/var/log/update.log Een verslag van uitgaande berichten met betrekking tot updateverzoeken tijdens een upgrade van VMware Identity Manager
/opt/vmware/var/log/vami De bestanden in de directory /opt/vmware/var/log/vami zijn handig voor het oplossen van problemen. U kunt deze bestanden na een upgrade op alle virtual machines vinden.
catalina.log Apache Tomcat-registraties van berichten die niet in andere logboekbestanden zijn geregistreerd.
/var/log/messages iOS KDC-logboeken voor de mobiele SSO

Syslog-server Setup

Om een Syslog-server in te stellen, zie Een Syslog-server configureren.

Integration Broker-Logboekregistratie

Integration Broker-logboeken bevinden zich op de volgende locatie:

C:\ProgramData\VMware\HorizonIntegrationBroker

De logboeken zijn vastgelegd per dag en bevatten alle REST API-oproepen gemaakt naar en door de Integration Broker.