Voordat u het secundaire datacenter instelt, controleert u of het cluster in het primaire datacenter correct is ingesteld. Controleer ook of de ingesloten onderdelen Elasticsearch en Ehcache correct zijn geclusterd.

Elasticsearch en Ehcache zijn ingesloten in de VMware Identity Manager-service. Elasticsearch is een zoek- en analyse-engine die wordt gebruikt voor audits, rapporten en logboeken over directorysynchronisatie. Ehcache biedt mogelijkheden voor cache.

Voorwaarden

U heeft een VMware Identity Manager-cluster in het primaire datacenter ingesteld en heeft de knooppunten voor Elasticsearch-replicatie geconfigureerd.

Procedure

 1. Selecteer het tabblad Dashboard > Dashboard voor systeemdiagnose in de VMware Identity Manager-console.
 2. Zoek clusterinformatie in het bovenste paneel.

  Clustergroep

 3. Controleer of de instanties correct zijn gegroepeerd door de cluster-ID's van de instanties te controleren en breng zo nodig wijzigingen aan.
  Alle instanties in een cluster moeten dezelfde cluster-ID hebben.
  • Klik op het potloodpictogram naast het nummer om de Cluster-ID van een instantie bij te werken.
  • Als u een instantie uit het cluster wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen.
 4. Voor elke instantie die in het linkervenster wordt weergegeven, scrolt u omlaag naar de sectie Ingebouwde componenten en controleert u of de clusterinformatie van Elasticsearch en Ehcache correct is.
  Bijvoorbeeld:
  sectie Ingebouwde componenten

Volgende stappen

Maak een cluster in het secundaire datacenter. Maak de knooppunten door het OVA-bestand van de eerste virtual appliance van de VMware Identity Manager van de cluster van het primaire datacentrum te exporteren en te gebruiken voor de implementatie van de nieuwe virtual appliances in het secundaire datacentrum.