Wanneer de virtual appliance van de VMware Identity Manager achter een load balancer is geconfigureerd, moet u SSL-vertrouwen tot stand brengen tussen de load balancer en VMware Identity Manager. Het basiscertificaat van VMware Identity Manager moet naar de load balancer worden gekopieerd.

Het rootcertificaat voor VMware Identity Manager kan worden gedownload vanaf de pagina Appliance-instellingen > Configuratie beheren > SSL-certificaten installeren > Servercertificaat in de VMware Identity Manager-beheerconsole.

Als de FQDN van VMware Identity Manager naar een load balancer wijst, kan het SSL-certificaat uitsluitend worden toegepast op de load balancer.

Aangezien de load balancer met de virtual appliance van de VMware Identity Manager communiceert, moet u het root-CA-certificaat van VMware Identity Manager kopiëren naar de load balancer als een vertrouwd rootcertificaat.

Procedure

  1. Selecteer in de VMware Identity Manager-console het tabblad Appliance-instellingen en klik achtereenvolgens op VA-configuratie > Configuratie beheren.
  2. In het geopende dialoogvenster voert u het wachtwoord van de admingebruiker in.
  3. Selecteer SSL-certificaten installeren > Servercertificaat.
  4. Klik op de koppeling Automatisch ondertekende root-CA-certificaten van appliance.

    Certificaat downloaden

    Het certificaat wordt weergegeven.
  5. Kopieer alles tussen en inclusief de regels -----BEGIN CERTIFICATE----- en -----END CERTIFICATE----- en plak het basiscertificaat op de juiste locatie op elk van uw load balancers. Raadpleeg de documenten die worden verstrekt door de verkoper van uw load balancer.

Volgende stappen

Kopieer en plak het rootcertificaat van de load balancer naar de VMware Identity Manager-appliance.