Net zoals u limieten voor de VMware Identity Manager-service kunt instellen, kunt u limieten voor de VMware Identity Manager Connector instellen.

Voor de connector kunt u een limiet instellen voor het aantal aanmeldingsaanvragen dat per minuut is toegestaan. Wanneer de limiet wordt bereikt, worden daaropvolgende aanvragen geweigerd. Door limieten in te stellen helpt u overbelasting van het systeem te voorkomen.

Bijvoorbeeld: als u de limiet voor aanmeldingsaanvragen op 100 instelt, worden de eerste 100 aanmeldingsaanvragen per minuut geaccepteerd, maar worden alle aanvragen vanaf de 101ste geweigerd.

Voor een VMware Identity Manager Connectorcluster is de limiet van toepassing op elk knooppunt in het cluster. Bijvoorbeeld: als u de limiet voor aanmeldingsaanvragen op 100 instelt voor een cluster met knooppunt A, knooppunt B en knooppunt C, kan knooppunt A 100 aanmeldingsaanvragen per minuut verwerken, kan knooppunt B 100 aanmeldingsaanvragen per minuut verwerken en kan knooppunt C 100 aanmeldingsaanvragen per minuut verwerken. U kunt afzonderlijke aanmeldingslimieten per knooppunt instellen.

Wanneer de limiet wordt bereikt en aanvragen worden geweigerd, zien eindgebruikers het volgende foutbericht:
Foutbericht in aanmeldingsscherm

Er zijn standaard geen limieten ingesteld.

U stelt limieten in met een REST API. Gebruik een REST-client zoals Postman voor de aanroepen naar de VMware Identity Manager-service.

Wijzigingen wordt na ongeveer een uur van kracht. Start de connector opnieuw als u wilt dat de wijzigingen onmiddellijk van kracht worden.

Als u de Linux-gebaseerde virtual appliance van de connector opnieuw wilt starten, meldt u zich aan bij de virtual appliance en voert u de volgende opdracht uit:

service horizon-workspace restart

Voer het volgende script uit om de Windows-connector opnieuw te starten:

install_dir\usr\local\horizon\scripts\horizonService.bat restart

Limieten instellen

Gebruik deze API om limieten voor de VMware Identity Manager Connector in te stellen.

Eindpunt: https://hostnaam/SAAS/jersey/manager/api/system/tuning/resiliency/tenant/orgResiliencyConnectorConfiguration?tenantId=tenantId

Methode: PUT

Beschrijving: Stelt het maximum aantal aanmeldingsaanvragen per minuut in dat door de VMware Identity Manager Connector is toegestaan.

Headers:

Inhoudtype application/vnd.vmware.horizon.manager.system.tuning.resiliency.config+json;charset=UTF-8
Accepteren application/vnd.vmware.horizon.manager.system.tuning.resiliency.config+json
Autorisatie HZN cookie_waarde

Om de cookie_waarde op te halen, meldt u zich als tenantbeheerder aan bij de VMware Identity Manager-service. Dit is de beheerder die wordt gemaakt wanneer u VMware Identity Manager voor het eerst installeert en de waarde van de HZN-cookie uit de cookiecache van uw browser verkrijgt.

Parameters voor pad:

hostname De volledig gekwalificeerde domeinnaam van de service of load balancer van VMware Identity Manager.
tenantId De tenant-ID van de VMware Identity Manager-service. De tenant-ID is de naam van de tenant die in de rechterbovenhoek van de VMware Identity Manager-console wordt weergegeven.

Aanvraagtekst:

{
"config": {
     "rateLimitingDisabled": false,
     "rateLimits": {
       "login": {
         "requestsPerMinute": n
       }
   }
 }
 }

Tekstparameters voor aanvraag

login requestsPerMinute Geef het maximum aantal aanmeldingsaanvragen op dat per minuut is toegestaan.
Opmerking: Houd er rekening mee dat meerdere API-aanvragen nodig kunnen zijn om een aanmeldingsaanvraag te voltooien en elke API-aanroep telt mee voor de limieten. Bijvoorbeeld: voor wachtwoordverificatie zijn twee API-aanroepen nodig, één om de aanmeldingspagina weer te geven en de tweede om verificatiegegevens te verzenden.

Limieten weergeven

Gebruik deze API om limieten weer te geven die momenteel voor de VMware Identity Manager Connector zijn ingesteld.

Eindpunt: https://hostnaam/SAAS/jersey/manager/api/system/tuning/resiliency/tenant/orgResiliencyConnectorConfiguration?tenantId=tenantId

Methode: GET

Beschrijving: Haalt de limieten op die momenteel voor aanmeldingsaanvragen voor de VMware Identity Manager Connector zijn ingesteld.

Headers:

Autorisatie HZN cookie_value

Om de cookie_waarde op te halen, meldt u zich als tenantbeheerder aan bij de VMware Identity Manager-service. Dit is de beheerder die wordt gemaakt wanneer u VMware Identity Manager voor het eerst installeert en de waarde van de HZN-cookie uit de cookiecache van uw browser verkrijgt.

Parameters voor pad:

hostname De volledig gekwalificeerde domeinnaam van de service of load balancer van VMware Identity Manager.
tenantId De tenant-ID van de VMware Identity Manager-service. De tenant-ID is de naam van de tenant die in de rechterbovenhoek van de VMware Identity Manager-console wordt weergegeven.

Voorbeeld van uitvoer:

{
"config": {
     "rateLimitingDisabled": false,
     "rateLimits": {
       "login": {
         "requestsPerMinute": 100
       }
   }
 }
 }
login requestsPerMinute Het maximum aantal aanmeldingsaanvragen dat per minuut is toegestaan.