Als u een cluster met de VMware Identity Manager -service wilt maken nadat u de eerste instantie van VMware Identity Managerhebt geïnstalleerd, kopieert u die instantie om een image te maken met dezelfde configuratie als de oorspronkelijke instantie.

Wanneer u meerdere VMware Identity Manager-services gebruikt, zijn drie of meer knooppunten vereist.

Opmerking: Het onderdeel VMware Identity Manager bevat Elasticsearch, een zoek- en analyse-engine. Elasticsearch heeft een bekende beperking bij een cluster met twee knooppunten.

Voorwaarden

De eerste VMware Identity Manager-instantie geïmplementeerd en getest.

Een configuratiebestand voor een cluster gemaakt op basis van de configuratie van de eerste instantie.

 1. Open in de VMware Identity Manager-console de pagina Appliance-instellingen > VA-configuratie en klik op Configuratie beheren.
 2. Klik op Locatie van clusterbestand.
 3. Voer het wachtwoord in waarmee u het clusterbestand wilt versleutelen en ontsleutelen.
 4. Klik op Clusterbundel voorbereiden. Er wordt een ZIP-bestand gemaakt met de instantie van VMware Identity Manager.
 5. Download het ZIP-bestand naar een locatie waar u toegang toe hebt.

Procedure

 1. Voer het installatieprogramma voor VMware Identity Manager voor Windows uit op elke machine die in het cluster wordt geconfigureerd.
  Voer het installatieprogramma uit met een account met beheerdersrechten.
 2. Klik in het dialoogvenster Welkom op Volgende.
  De installer controleert de vereisten op de server. Als de vereiste software zoals .NET of TLS niet is geïnstalleerd, wordt u gevraagd om de software te installeren en de server opnieuw te starten. Nadat de server opnieuw is gestart, voert u het installatieprogramma voor VMware Identity Manager opnieuw uit.
 3. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en klik op Volgende.
 4. Het keuzerondje Customer Experience Improvement Program is standaard geselecteerd. Deselecteer het keuzerondje als u niet wilt dat de gegevens worden verzameld.
  Om beter te kunnen reageren op de vereisten van gebruikers, verzamelt VMware anonieme gegevens over uw implementatie.
 5. De vereisten voor VMware Identity Manager worden weergegeven. Het installatieprogramma controleert op de vereiste modules. U wordt gevraagd om ontbrekende modules te installeren.
 6. Selecteer de directory waarin u de VMware Identity Manager-service wilt installeren.
 7. Schakel in het dialoogvenster Configuratie het selectievakje Are you joining an existing cluster (Wordt u lid van een bestaand cluster?) in en ga naar het configuratiebestand van een bestaand cluster (ENC) voor de eerste instantie.
  Standaard bevindt het bestand zich in < INSTALL_DIR>\VMwareIdentityManager\usr\local\horizon\<bestandsnaam>.enc.
 8. Voer het wachtwoord van het cluster in dat is gemaakt voor het ENC-configuratiebestand van het cluster en klik op Volgende.
 9. Klik op Installeren om de installatie te starten.
 10. Klik op Voltooien om de installatie te voltooien.
  Alle configuratiebestanden voor VMware Identity Manager worden naar de server gekopieerd.

Volgende stappen

Voeg de gekloonde machine toe aan de load balancer.