Om te bevestigen dat de Microsoft SQL-database correct is geconfigureerd om te werken met VMware Identity Manager, wordt het volgende script uitgevoerd nadat de database is geconfigureerd.

Voorwaarden

De Microsoft SQL-database wordt gemaakt voor VMware Identity Manager Service.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Microsoft SQL Server Management Studio-sessie met uw <saasdb>-gebruikersnaam en -wachtwoord voor aanmelding die zijn gemaakt in het script dat u heeft gebruikt om de database te maken.
  Het editorvenster verschijnt.
 2. Klik in de werkbalk op Nieuwe zoekopdracht.
 3. Voer de volgende opdrachten uit. Bewerk de opdrachten zoals vereist.
   execute as user = 'domain\username' 
  
  
  /* Check if user is db owner. Return true */
  SELECT IS_ROLEMEMBER('db_owner') as isRoleMember 
   
  /* Make sure user is not sysadmin. Should return false */
  SELECT IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin') as isSysAdmin
   
  /* check if saas schema exists, should be not null */
  SELECT SCHEMA_ID('saas') as schemaId
   
  /* check schema owner, should be user provided to installer */
  SELECT SCHEMA_OWNER FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA where SCHEMA_NAME='saas'
   
  /* check if saas is user default schema, should return saas */
  SELECT SCHEMA_NAME() as SchemaName
   
  /* check db collation, should return Latin1_General_CS_AS */
  SELECT DATABASEPROPERTYEX('<saasdb>', 'Collation') AS Collation
   
  /* check if read committed snapshot is on, should return true */
  SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases WHERE name='<saasdb>'
  
 4. Klik op de werkbalk op Uitvoeren.

  Als de configuratie onjuist is, worden foutberichten weergegeven. Voordat u doorgaat en het gebruik van de externe Microsoft SQL-database door de VMware Identity Manager-service configureert, corrigeert u de problemen zoals beschreven in de foutberichten.