In een bedrijfsomgeving wordt voor de configuratie van de machine met VMware Identity Manager een implementatie van een cluster met drie knooppunten van de VMware Identity Manager Service aanbevolen voor hoge beschikbaarheid. Nadat het eerste knooppunt van IDM is geïnstalleerd, geconfigureerd en is getest achter de load balancer, wordt op het eerste knooppunt een script uitgevoerd om een kopie van de eerste instantie te maken. Dit gekopieerd bestand wordt gebruikt om de andere knooppunten in het cluster te maken.

Het architectuurschema van VMware Identity Manager toont hoe u de VMware Identity Manager-omgeving kunt implementeren.

Zie Overzicht van VMware Identity Manager Services.