Voor nauwkeurige controle over de hoeveelheid geheugen die aan de VMware Identity Manager-service is toegewezen, kunt u het geheugen dat in Tomcat is toegewezen, wijzigen via de pagina met omgevingsvariabelen voor de Windows-systeemeigenschappen.

Wanneer de VMware Identity Manager-service is geïnstalleerd, wordt de geheugeninstelling standaard ingesteld op de helft van het beschikbare geheugen. De standaardinstelling hoeft doorgaans niet te worden gewijzigd.

Procedure

  1. Open het configuratiescherm op de Windows-machine met VMware Identity Manager en ga naar het tabblad Systeemeigenschappen > Geavanceerd.
  2. Klik op Omgevingsvariabelen onderaan het dialoogvenster.
  3. Klik in het gedeelte Omgevingsvariabelen > Gebruikersvariabelen op Nieuw.
  4. Voer in het dialoogvenster Nieuwe gebruikersvariabele de variabele in als IDM_TOMCAT_MEM= <#>g
    #g is het toe te wijzen geheugen. 2G is de minimale geheugeninstelling om toe te wijzen, maar er is geen maximum.
  5. Start de service opnieuw op. Typ de batchbestandsopdracht, horizonService.bat restart.