Voordat u een knooppunt kunt verwijderen uit een VMware Identity Manager-cluster, moet u ervoor zorgen dat het connectoronderdeel van het knooppunt niet is toegevoegd aan domeinen, niet wordt gebruikt als synchronisatieconnector en niet is gekoppeld aan de ingebouwde identiteitsprovider.

Voorwaarden

U moet zich aanmelden als tenantbeheerder, oftewel een lokale beheerder bij de VMware Identity Manager-service. Een domeinbeheerder die is gesynchroniseerd vanuit de bedrijfsdirectory, heeft niet de nodige rechten.

Procedure

 1. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-console.
 2. Klik op de tab Identiteits- en toegangsbeheer en klik vervolgens op Instellen.
  De pagina Connectoren wordt geopend.
 3. Als het connectoronderdeel van het knooppunt wordt gebruikt als synchronisatieconnector voor een directory, wijzigt u de instelling Synchronisatieconnector voor de directory.
  1. Controleer in de kolom Gekoppelde directory op de pagina Connectoren de directory's waaraan het connectoronderdeel is gekoppeld.
  2. Klik op een directorykoppeling.
  3. Controleer in het gedeelte Directorysynchronisatie en -verificatie van de directorypagina de waarde van de optie Synchronisatieconnector.
  4. Als het connectoronderdeel wordt gebruikt als synchronisatieconnector, selecteert u een andere connector voor de optie Synchronisatieconnector en klikt u op Opslaan.
  5. Herhaal deze stappen voor alle directory's waaraan het connectoronderdeel is gekoppeld.
 4. Als het connectoronderdeel is gekoppeld aan de ingebouwde identiteitsprovider, verwijdert u het uit de identiteitsprovider.
  1. Bekijk op de pagina Connectoren in de kolom Identiteitsprovider de identiteitsproviders waaraan het connectoronderdeel is gekoppeld.
  2. Als de ingebouwde identiteitsprovider wordt vermeld, klikt u op de koppeling.
  3. Klik op de pagina voor de identiteitsprovider in het gedeelte Connectoren op het pictogram Verwijderen naast de connector.

Volgende stappen

Verwijder het knooppunt uit de cluster.