Wanneer de virtual appliance van de VMware Identity Manager achter een load balancer is geconfigureerd, moet u vertrouwen tot stand brengen tussen de load balancer en VMware Identity Manager. Naast het kopiëren van het basiscertificaat van VMware Identity Manager naar de load balancer, moet u het basiscertificaat van de load balancer kopiëren naar VMware Identity Manager.

Procedure

  1. Basiscertificaat van load balancer verkrijgen
  2. Selecteer in de VMware Identity Manager-console het tabblad Appliance-instellingen en klik achtereenvolgens op VA-configuratie > Configuratie beheren.
  3. In het geopende dialoogvenster voert u het wachtwoord van de admingebruiker in.
  4. Selecteer SSL-certificaten installeren > Vertrouwde CA's.
  5. Plak het rootcertificaat van de load balancer in het tekstvak Root- of tussencertificaat.

    Certificaat toevoegen

  6. Klik op Toevoegen.