Om een Microsoft SQL-database voor de VMware Identity Manager te gebruiken, moet u een nieuwe database in de Microsoft SQL-server maken. Tijdens de installatie moet u een verificatiemodus voor de database selecteren. Als u SQL Server-verificatie selecteert wanneer u de database maakt, voert u een lokale gebruikersnaam en wachtwoord in.

Wanneer u de Microsoft SQL-opdrachten uitvoert, maakt u een database op de Microsoft SQL-server, voert u de naam van de database in, voegt u de aanmeldgegevens van de gebruiker toe en maakt u het schema. Het schema wordt saas genoemd.

Opmerking: De standaarddatabasesortering is hoofdlettergevoelig.

Voorwaarden

 • Ondersteunde versie van de Microsoft SQL-server is geïnstalleerd als een externe databaseserver.
 • Implementatie van load balancer is geconfigureerd.
 • SQL Server-verificatie is geselecteerd als verificatiemodus.
 • Beheerdersrechten om databasecomponenten te openen en te maken met behulp van Microsoft SQL Server Management Studio of van een andere Microsoft SQL Server CLI client.

Procedure

 1. Meld u aan op de sessie van Microsoft SQL Server Management Studio als de systeembeheerder van een gebruikersaccount met rechten van een systeembeheerder.
  Het editorvenster verschijnt.
 2. Klik in de werkbalk op Nieuwe zoekopdracht.
 3. Als u de database met het standaardschema saas wilt maken, voert u de volgende opdrachten in het editorvenster in.
  /*
  Values within angle brackets (< >) are example values. When replacing the example value,
  remove the angle brackets. The database name is case sensitive. Make sure you enter the database name the same in all instances.
  */
  
  
  CREATE DATABASE <saasdb>
  COLLATE Latin1_General_CS_AS;
  ALTER DATABASE <saasdb> SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;
  GO
  
  BEGIN
  CREATE LOGIN <gebruikersnaam_aanmelding> WITH PASSWORD = N'<wachtwoord>';
  END
  GO
  
  USE <saasdb>; 
  IF EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name=N'<gebruikersnaam_aanmelding>')
  DROP USER [<loginusername>]
  GO
  
  CREATE USER [<gebruikersnaam_aanmelding>] FOR LOGIN [<gebruikersnaam_aanmelding>]
  WITH DEFAULT_SCHEMA=saas;
  GO
  
  CREATE SCHEMA saas AUTHORIZATION <gebruikersnaam_aanmelding>
  GRANT ALL ON DATABASE::<saasdb> TO <gebruikersnaam_aanmelding>;
  GO
  
  ALTER ROLE [db_owner] ADD MEMBER <gebruikersnaam_aanmelding>;
  GO
  
  
 4. Klik op de werkbalk op Uitvoeren.
  De databaseserver van Microsoft SQL is nu klaar om te worden verbonden met de database van VMware Identity Manager.

  De serverrol die is gebruikt om beveiligingsmachtigingen te verlenen voor de hele server, is ingesteld op openbaar. Het lidmaatschap van de databaserol is db_owner. Stel geen andere rollen in.

resultaten

Wanneer u VMware Identity Manager voor Windows installeert, selecteert u deze instantie van de databaseserver om er verbinding mee te maken. Na de installatie worden de JDBC-URL en de gebruikersnaam en het wachtwoord die voor de database zijn gemaakt, geconfigureerd op de pagina Installatie databaseverbinding op de VMware Identity Manager-server. Zie VMware Identity Manager configureren om een externe database te gebruiken.