Als uw organisatie applicaties implementeert die gevoelige gegevens bevatten, kunt u toegang tot deze applicaties beperken tot alleen MDM-beheerde apparaten. U kunt een applicatiespecifiek beleid maken om de toegang van gebruikers tot specifieke web- en desktopapplicaties te beheren.

Voorwaarden

Om deze beheerde vereiste op een selectie van applicaties te forceren, maakt u applicatiespecifiek beleid voor deze applicaties. Wanneer u het beleid maakt, selecteert u in de sectie Van toepassing op de applicaties om aan dit beleid te koppelen.

Maak in het applicatiespecifieke beleid een regel voor elk apparaattype in uw implementatie. Selecteer de juiste verificatiemethode. Omdat niet-beheerde apparaten geen toegang tot deze applicatie mogen krijgen, definieert u geen terugvalmethode voor verificatie.

Als u het standaardbeleid wilt bewerken om gebruikerstoegang tot de service als geheel te beheren, moet u dit configureren voordat u een applicatiespecifiek beleid maakt.

Voeg de web- en desktopapplicaties toe aan de catalogus. Er moet minimaal één applicatie op de pagina Catalogus worden weergegeven voordat u een applicatiespecifiek beleid kunt toevoegen.

Procedure

 1. Klik op de pagina Resources > Beleidsregels in de Workspace ONE Access-console op Beleid toevoegen.
 2. Voeg een beleidsnaam en -beschrijving toe in de respectievelijke tekstvakken.
 3. Typ in het gedeelte Van toepassing op de applicatie in het tekstvak Zoeken en selecteer de applicaties die u aan dit beleid wilt koppelen.
 4. Klik op Volgende.
 5. Klik op Beleidsregel toevoegen om een regel toe te voegen.
  Optie Beschrijving
  Als het netwerkbereik van een gebruiker Controleer of het netwerkbereik juist is. Als u een regel toevoegt, selecteert u het netwerkbereik.
  is en de gebruiker probeert inhoud te openen van Selecteer het apparaattype dat met deze regel wordt beheerd.
  en de gebruiker behoort tot de groepen Als u deze toegangsregel wilt toepassen op specifieke groepen, zoekt u naar de groepen in het zoekvak.

  Als geen groep is geselecteerd, is het toegangsbeleid van toepassing op alle gebruikers.

  Dan voert u deze actie uit Selecteer Verifiëren met...
  dan kan de gebruiker verifiëren met behulp van Configureer de volgorde van verificatiemethoden. Selecteer de verificatiemethode die eerst moet worden toegepast.

  Als u wilt vereisen dat gebruikers zich verifiëren via twee verificatiemethoden, klikt u op + en selecteert u in het vervolgkeuzemenu een tweede verificatiemethode, zoals Compliance van apparaat.

  Als voorgaande verificatiemethode mislukt of niet toepasselijk is Configureer geen terugvalmethode.
  Herverifiëren na: Selecteer de sessieduur waarna gebruikers zich opnieuw moeten verifiëren.
 6. Configureer aanvullende regels voor andere apparaten.
 7. Klik op Opslaan.