Synchroniseer basisgebruikersaccounts met de Workspace ONE Access-service. Wanneer basisaccounts worden gesynchroniseerd, kunnen gebruikers de Workspace ONE Intelligent Hub-app gebruiken om via Single Sign-On toegang tot hun appresources te krijgen.

Procedure

  1. Ga naar de pagina Groepen en instellingen > Alle instellingen in de Workspace ONE UEM Console, selecteer uw globale organisatiegroep op klantniveau en ga naar Systeem > Bedrijfsintegratie > Workspace ONE Access.
  2. Klik op Configuratie.
    De pagina Workspace ONE Access wordt geopend en uw tenant-URL en beheerdersnaam worden in de sectie Server weergegeven.
  3. Selecteer Ingeschakeld voor Synchronisatie van basisgebruikers.
  4. Selecteer het basisgebruikerskenmerk dat u wilt synchroniseren naar de lokale UEM-directory van Workspace ONE Access, in de weergegeven sectie Kaartkenmerk.
  5. Klik op Opslaan.

resultaten

Een directory met de naam UEMLocalDirectory_{uw-groepsid} wordt gemaakt in de Workspace ONE Access-service en basisgebruikers worden met de directory gesynchroniseerd.

Opmerking: Als de synchronisatie met de Workspace ONE Access-service om een of andere reden mislukt, klikt u op Nu synchroniseren om de synchronisatie opnieuw te starten.

Volgende stappen

Controleer op de pagina Gebruikers en groepen in de Workspace ONE Access-console of alle basisgebruikers zijn gesynchroniseerd.