Koppel domeinen die in de Workspace ONE Access-service zijn geconfigureerd, aan specifieke organisatiegroepen in Workspace ONE UEM om apparaatregistratie via Workspace ONE UEM te beheren.

Zie Implementatiestrategieën voor het instellen van meerdere Workspace ONE UEM-organisatiegroepen voor meer informatie over verschillende strategieën voor het configureren van organisatiegroepen voor een domein.

Procedure

  1. Ga op de pagina Integraties > UEM-integratie in de Workspace ONE Access-console naar de sectie Geavanceerde Workspace ONE UEM-configuratie.
  2. Schakel Domeinen toewijzen aan meerdere organisatiegroepen in.
  3. Selecteer een domein in het vervolgkeuzemenu naast de groene +.
  4. Configureer de specifieke Workspace ONE-organisatiegroeps-ID voor dat domein. Voer de naam van de organisatiegroeps-ID, de API-sleutel en de Workspace ONE-domeinnaam in.
    U kunt meerdere organisatiegroepen aan het domein toewijzen.
  5. Klik op Opslaan.