Als uw Active Directory meerdere gebruikersnamen van medewerkers bevat die zijn geconfigureerd met dezelfde voornaam en achternaam, moet u een aangepast kenmerk maken op de pagina Toestellen & Gebruikers > Algemeen > Opzoekvelden in de Workspace ONE UEM Console voor gebruik als Principal-naam van Kerberos in het SSO-profiel voor iOS dat in de Workspace ONE UEM Console is geconfigureerd.

Voorwaarden

Voor meer informatie over opzoekvelden in de Workspace ONE UEM Console raadpleegt u Toestellen en gebruikers / Algemeen / Opzoekvelden.

Procedure

 1. Ga naar Groepen en instellingen > Alle instellingen in de Workspace ONE UEM Console.
 2. Selecteer de sectie Toestellen en gebruikers en klik achtereenvolgens op Algemeen en Opzoekvelden.
 3. Klik op AANGEPAST VELD TOEVOEGEN en configureer het volgende.
  Optie Beschrijving
  Optie Beschrijving
  Standaard opzoekveld Selecteer User Principal Name in het vervolgkeuzemenu.
  Naam Voer een naam in voor het gepersonaliseerde opzoekveld. Bijvoorbeeld: KerberosSPN
  Beschrijving Voer de beschrijving van dit aangepaste veld in, bijvoorbeeld Aangepaste Kerberos UPN-naam opzoeken
  Overname toestaan Selecteer Inschakelen.
  Aangepast type Selecteer Regex-opzoeking.
  Reguliere expressie Voer ^[^@]+ in.
 4. Klik op OPSLAAN.
  De aangepaste opzoeknaam wordt vermeld op de pagina Opzoektabel.
 5. Om de aangepaste opzoeknaam toe te voegen aan het iOS-profiel, gaat u in de Workspace ONE UEM Console naar de pagina iOS-resources >Profielen en selecteert u het iOS-apparaatprofiel dat u wilt bewerken. Voer op de pagina Single Sign-On in het tekstvak Naam van Kerberos-principal de aangepaste opzoeknaam in die u heeft gemaakt.
 6. Selecteer OPSLAAN EN PUBLICEREN.
  Zie de documentatie voor Workspace ONE UEM Een iOS-profiel configureren > Single Sign-On-profiel voor iOS.