Als u de instellingen in de Workspace ONE UEM Console heeft geconfigureerd, worden de instellingen automatisch ingevuld op de pagina Integraties > UEM-integratie van de Workspace ONE Access-service. Er is een vertrouwde relatie tussen de services ingesteld.

Wanneer u Workspace ONE Access met uw Workspace ONE UEM-instantie configureert, kunt u de Hub Services Hub-appcatalogus inschakelen om de apps uit de Workspace ONE UEM-catalogus en de Workspace ONE Access-catalogus op te nemen. Eindgebruikers zien alle applicaties waarvoor ze rechten hebben, in hun Workspace ONE Intelligent Hub-app of Hub-portal.

Figuur 1. Workspace ONE-configuratie toegevoegd aan de Workspace ONE Access-console

Breng geen wijzigingen aan in de sectie Workspace ONE UEM-configuratie in de Workspace ONE Access-console. Gebruik de Workspace ONE UEM Console om de configuratie te wijzigen. Wanneer u de wijzigingen in de Workspace ONE UEM Console opslaat, wordt de sectie Workspace ONE UEM-configuratie in de Workspace ONE Access-console bijgewerkt.

Ondersteuning voor Hub Services

Hub Services deelt een service met Workspace ONE Access en is afhankelijk van Workspace ONE Access voor gedeelde services. Wanneer Hub Services is geïntegreerd met Workspace ONE Access, hebben eindgebruikers toegang tot hun werkresources via hun webportal in een browser of vanuit de Workspace ONE Intelligent Hub-app op hun apparaten. U heeft toegang tot de Hub Services-console vanuit de Workspace ONE Access-console om in te stellen hoe werknemers via VMware Workspace ONE Intelligent Hub toegang krijgen tot apps, meldingen ontvangen en naar personen zoeken. Zie de documentatie voor VMware Workspace ONE Hub Services voor meer informatie over het configureren van Hub Services.