De volgende taken moeten worden voltooid om Single Sign-On-verificatie in Workspace ONE Access te configureren.

  • Installeer en configureer de Workspace ONE Access Connector voor Windows en voeg de volgende bedrijfsservicesonderdelen toe aan de connector: Directorysynchronisatie om gebruikers van Active Directory- of LDAP-directory's te synchroniseren en Gebruikersverificatie om verificatiemethoden op basis van connectoren, zoals RSA SecurID en RADIUS, te bieden. Zie de nieuwste handleiding VMware Workspace ONE Access Connector installeren in het documentatiecentrum voor Workspace ONE Access.
  • Schakel verificatiemethoden in en configureer deze voor het gebruik van Single Sign-On op apparaten.
  • Schakel de compliancecontrole in om te verifiëren of beheerde apparaten aan de compliancebeleidsregels van Workspace ONE UEM voldoen.
  • Stel voorwaardelijk toegangsbeleid in om regels voor compliancecontrole op te nemen en om de toegang van gebruikers tot bronnen te beheren.
  • Workspace ONE Access-domeinen toewijzen aan meerdere organisatiegroepen in Workspace ONE UEM. In Workspace ONE UEM-omgevingen die zijn geconfigureerd voor multitenancy, voert u organisatiegroeps-ID's van apparaten en API-sleutels in om meerdere organisatiegroepen aan een domein toe te wijzen.