Als uw organisatie applicaties implementeert die gevoelige gegevens bevatten, kunt u toegang tot deze applicaties beperken tot alleen MDM-beheerde apparaten.

Om deze beheerde vereiste op een selectie van applicaties te forceren, maakt u applicatiespecifiek beleid voor deze applicaties. Wanneer u het beleid maakt in de sectie Van toepassing op, selecteert u de applicaties die u aan dit beleid wilt koppelen.

Maak in het applicatiespecifieke beleid een regel voor elk apparaattype in uw implementatie. Selecteer de juiste verificatiemethode. Omdat niet-beheerde apparaten geen toegang tot deze applicatie mogen krijgen, definieert u geen terugvalmethode voor verificatie.